Živý pomník vďačnosti Bohu bohatému v milosrdenstve za pontifikát Jána Pavla II.

Svätý Otec Ján Pavol II. podpísal 31. marca 2005 list v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Lagievnikoch určený na prečítanie v nedeľu. V tom liste napísal: "Teším sa, že sa v túto nedeľu  začne  v sanktuáriu večná adorácia Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Nič tak, ako eucharistická prítomnosť Pána nesprítomňuje dielo milosrdenstva, ktoré bolo vykonané prostredníctvom kríža a zmŕtvychvstanie".

V roku Eucharistie a 100-výročia narodenia sv. Sestry Faustíny Vás prosím, aby z večnej adorácie, ktorá trvala 24 hodín denne v každý deň v roku (s výnimkou Veľkého Piatku), bol vytvorený živý pomník vďačnosti Bohu za jeho milosrdenstvo a za pontifikát Jána Pavla II. Jeho ochotu modlitby môžeme hlásiť v sanktuáriu Božieho Milosrdenstva osobne, prostredníctvom telefónu a internetu. 

Takýmto jasným spôsobom by sme sa chceli taktiež obrátiť ku mladým ľuďom, tak blízkym Svätému Otcu. Nech naša prítomnosť pri Eucharistickom Kristovi z nás učiní naozajstných svedkov milosrdenstva a nech obnoví výzor celej krajiny!

Kustód Sanktuária Božieho Milosrdenstva