Svetové centrum kultu Božieho Milosrdenstva

Sanktuárium sa nachádza v objekte kláštoru Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, ktorý vznikol v roku 1891 ako zariadenie kňaza A. Lubomirského pre dievčatá ako aj ženy potrebujúce hlbokú morálnu obnovu.
V medzivojnovom období žila a zomrela v tomto kláštore sestra M. Faustína Kovalská (1905-1938), prostredníctvom ktorej Pán Kristus odkázal Cirkvi a svetu posolstvo o Božom Milosrdenstve. Približuje ono tajomstvo Božieho milosrdenstva, vyzýva k dôvere Pánu Bohu a k postoju milosrdenstva ku blízkym, a taktiež k hláseniu a prosbe Božieho Milosrdenstva pre celý svet, medzi inými prostredníctvom praktík nových foriem kultu (obraz Milosrdného Ježiša, sviatok Milosrdenstva, korunka k Božiemu Milosrdenstvu a hodina Milosrdenstva).

V roku 1943 krakovský spovedník sestry Faustíny otec J. Andrasz SI vykonal posviacku prvého obrazu Milosrdného Ježiša, ktorý namaľoval A. Hyla, a ktorý bol venovaný ako modlitba za zachránenie rodiny od vojnových nešťastí a zahájil slávnostné náboženstvá na počesť Božieho Milosrdenstva. Obraz sa rýchlo stal slávnym, a z toho dôvodu sa z roku na rok zvyšoval počet pútnikov, ktorí navštevovali taktiež aj hrob zosnulej v myšlienke svätosti Sestry Faustíny.

Veľmi dynamický rozvoj kultu Božieho Milosrdenstva nastúpil po beatifikácii Sestry Faustíny (18.  Apríl 1993) a jej kanonizácii (30. Apríl 2000), a taktiež prostredníctvom pútnikov a Otca Svätého Jána Pavla II. do Lagievnik (1997 a 2002). Spôsobil rozostavanie sanktuária, medzi inými postavenie nového kostola - baziliky, ktorú 17. Augusta 2002  vysvätil Peter z našich čias. V tomto mieste taktiež Pápež zveril celý svet Božiemu Milosrdenstvu.