TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia sięga korzeniami francuskich wspólnot zakonnych, które powstały w XIX wieku dla opieki nad kobietami zaniedbanymi moralnie. Matka Teresa Ewa z książąt Sułkowskich Potocka, przyjmując konstytucje zakonne i metody pracy apostolskiej od od m. Teresy Rondeau z Laval we Francji, 1 listopada 1862 roku założyła w Warszawie przy ul. Żytniej pierwszy "Dom Miłosierdzia". Tytuł współzałożycielki zgromadzenia ma m. Teresa Rondeau, a za duchową współzałożycielkę zgromadzenie uznało św. Siostrę Faustynę.

Więcej informacji na temat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia można znaleźć na stronie: www.faustyna.pl