TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ks, prałat Franciszek Ślusarczyk - Kustosz i Rektor w latach 2014-2019

Ks, prałat Franciszek Ślusarczyk – dr teologii, wieloletni adiunkt przy Katedrze Homiletyki PAT w Krakowie, rektor i kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, autor książek: Ideał chrześcijanina i sposób jego realizacji w kaznodziejskim przekazie  abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923), Kraków 1997, W blasku Bożego Miłosierdzia, Kraków 2010, Łagiewniki. Szansa dla świata, Kraków 2012, Nasza nadzieja w Miłosierdziu Pana, Tarnów 2013, oraz wielu referatów i artykułów z zakresu kaznodziejstwa i tajemnicy Bożego Miłosierdzia.

ŻYCIORYS

Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk urodził się 26 lipca 1958 r. w Dobczycach i tam spędził dzieciństwo oraz młodość. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Gdowie, a następnie w roku 1977 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W czasie formacji seminaryjnej został powołany do wojska i przez dwa lata służył w jednostce wojskowej w Brzegu k. Wrocławia.

Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1984 r. z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego. Jego pierwszą placówką duszpasterską jako kapłana była parafia św. Floriana w Żywcu-Zabłociu. Jednocześnie kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W czasie studiów odbył kurs języka francuskiego w Instytucie Katolickim w Paryżu w 1988 r. i w 1989 r. Od sierpnia 1988 r. pracował jako wikariusz w parafii św. Klemensa w Wieliczce. Rok później zamieszkał w parafii w Gaju i kontynuował studia doktoranckie.

Od 1990 r. pełnił funkcję prefekta w krakowskim Seminarium Duchownym, a od 1997 r. do 2002 r. był wicerektorem tegoż Seminarium. W 1997 r. uzyskał doktorat po obronie pracy „Ideał chrześcijanina i sposób jego realizacji w kaznodziejskim przekazie arcybiskupa Józefa Bilczewskiego” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Edwarda Stańka. Następnie pracował na Wydziale Teologicznym PAT najpierw jako asystent a później jako adiunkt w Katedrze Homiletyki.

Po zakończeniu posługi w Seminarium Duchownym od 2002 r. jest związany z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, którego był kustoszem od 2014 r. Był członkiem Rady Kapłańskiej przez dwie kadencje w latach 2006 – 2016 oraz członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej.

W 2005 r. Papież Benedykt XVI mianował go Kapelanem Ojca Świętego. Decyzją Papieża Franciszka od 2016 r. jest Misjonarzem Miłosierdzia.


 


Biskup Jan Zając - Kustosz i Rektor w latach 2002-2014

Biskup Jan Zając, nominowany jako biskup tytularny Taddui. Honorowy kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, kanonik Kapituły Katedralnej na Wawelu, protonotariusz apostolski, dyrektor Wydziału Koordynacji Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ojciec duchowy Stałej Formacji Księży Archidiecezji Krakowskiej, członek Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Krakowskiej.


ŻYCIORYS


Bp Jan Zając, syn Piotra i Jadwigi Klamka, ur. 20 czerwca 1939 r. w Libiążu, ochrzczony 2 lipca 1939 r. w tamtejszym kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego. Ukończył szkołę podstawową w 1953 r. a następnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie, gdzie zdał egzamin maturalny w 1957 r. W październiku tego samego roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Po sześciu latach studiów, dnia 23 czerwca 1963 r. z rąk Ks. Kard. Karola Wojtyły otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze wawelskiej.

Pracował jako wikariusz: - 1963 – 1967: w par. pw. MB Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim,
- 1967 – 1970: w par. pw. MB Królowej Polski w Chełmku,
- 1970 – 1971: w par. pw. Ofiarowania Matki Bożej w Wadowicach.

Od czerwca 1971 r. do sierpnia 1977 r. pełnił obowiązki ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Od sierpnia 1977 r. do czerwca 1980 r. pełnił funkcję duszpasterza jednego z czterech rejonów parafii pw. M B Królowej Polski w Nowej Hucie. Od czerwca 1980 r. do października 1984 r. pełnił funkcję proboszcza parafii pw. św. Szczepana w Krakowie. 

4 listopada 1984 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej; obowiązki rektora pełnił przez 9 lat do czerwca 1993 r. kiedy to objął stanowisko dyrektora Wydziału Koordynacji Duszpasterstwa Archidiecezji Krakowskiej. Od czerwca 1998 r. pełni również posługę ojca duchownego w ramach Studium Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej. Należy do Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. Jest kanonikim Kapituły Metropolitalnej na Wawelu i protonotariuszem apostolski. Od 1999 r. - wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa. 

Od 29 września 2002 r. do 16 listopada 2014 r. był kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 14 sierpnia 2004 r. mianowany przez Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Od 16 listopada 2014 r. jest honorowym kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.