TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ks. dr Zbigniew Bielas R.M. urodził się 8 marca 1967 w Lanckoronie, pochodzi z miejscowości Leńcze koło Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i rektorem Kościoła Rektoralnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

ŻYCIORYS

Ks. dr Zbigniew Bielas ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kalwarii Zebrzydowskiej, a następnie w roku 1986 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1992 roku z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego.

Pierwsza parafia, w której posługiwał jako wikary, to sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. Przygotowywał tam pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II, która miała miejsce w czerwcu 1997 roku.

W latach 1998–2007 pełnił funkcję rejonowego wizytatora katechizacji w rejonie VI (dekanaty: Wadowice Południe, Wadowice Północ, Kalwaria Zebrzydowska, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zator) oraz doradcy metodycznego. Duszpastersko posługiwał w tym czasie w parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach.

W roku 2007 powierzona mu została funkcja rejonowego wizytatora katechizacji w rejonie I (dekanaty: Kraków-Centrum, Kraków-Kazimierz i Kraków-Salwator) oraz doradcy metodycznego. Zamieszkał i posługiwał w parafii Mariackiej w Krakowie.

22 grudnia 2007 roku otrzymał godność kanonika R.M. Był członkiem Rady Duszpasterskiej /2001-2010/, Rady Kapłańskiej /2003-2005/ oraz Rady Katechetycznej /2002-2012/ Archidiecezji Krakowskiej.

1 lipca 2012 roku został skierowany do parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu, gdzie pełnił posługę proboszcza do 30 czerwca 2019 roku.

7 maja 2015 roku obronił pracę doktorską z katechetyki „Podstawowe zadania katechezy w posłudze katechetycznej Kościoła w Polsce na podstawie podręczników do szkół ponadgimnazjalnych” napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Panusia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W roku 2017 kierował przygotowaniami do koronacji obrazu Matki Bożej Dobrej Rady oraz uroczystości jubileuszu 100-lecia parafii, a także koordynował dokończenie budowy wieży kościoła Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu.

W 2018 roku został powołany z nominacji na członka Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej.

Dekretem ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, od 1 lipca 2019 roku pełni funkcję Rektora Rektoratu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.


Zastępca Rektora (Kustosza) do spraw gospodarczych

Ks. mgr Mateusz Wyrobkiewicz – pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Libiążu. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 roku w Katedrze Wawelskiej, w latach 2018-2020 pełnił posługę wikariusza w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie - Prokocimiu, od 1 lipca 2020 roku jest duszpasterzem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz dyrektorem Domu Duszpasterskiego. 29 stycznia 2021 roku Abp Marek Jędraszewski powierzył mu funkcję zastępcy Rektora Rektoratu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do spraw gospodarczych.


Kustosz Honorowy


Biskup Jan Zając, nominowany jako biskup tytularny Taddui. Honorowy kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, kanonik Kapituły Katedralnej na Wawelu, protonotariusz apostolski, dyrektor Wydziału Koordynacji Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ojciec duchowy Stałej Formacji Księży Archidiecezji Krakowskiej, członek Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Krakowskiej.


ŻYCIORYS


Bp Jan Zając, syn Piotra i Jadwigi Klamka, ur. 20 czerwca 1939 r. w Libiążu, ochrzczony 2 lipca 1939 r. w tamtejszym kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego. Ukończył szkołę podstawową w 1953 r. a następnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie, gdzie zdał egzamin maturalny w 1957 r. W październiku tego samego roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Po sześciu latach studiów, dnia 23 czerwca 1963 r. z rąk Ks. Kard. Karola Wojtyły otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze wawelskiej.

Pracował jako wikariusz: - 1963 – 1967: w par. pw. MB Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim,
- 1967 – 1970: w par. pw. MB Królowej Polski w Chełmku,
- 1970 – 1971: w par. pw. Ofiarowania Matki Bożej w Wadowicach.

Od czerwca 1971 r. do sierpnia 1977 r. pełnił obowiązki ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Od sierpnia 1977 r. do czerwca 1980 r. pełnił funkcję duszpasterza jednego z czterech rejonów parafii pw. M B Królowej Polski w Nowej Hucie. Od czerwca 1980 r. do października 1984 r. pełnił funkcję proboszcza parafii pw. św. Szczepana w Krakowie. 

4 listopada 1984 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej; obowiązki rektora pełnił przez 9 lat do czerwca 1993 r. kiedy to objął stanowisko dyrektora Wydziału Koordynacji Duszpasterstwa Archidiecezji Krakowskiej. Od czerwca 1998 r. pełni również posługę ojca duchownego w ramach Studium Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej. Należy do Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. Jest kanonikim Kapituły Metropolitalnej na Wawelu i protonotariuszem apostolski. Od 1999 r. - wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa. 

Od 29 września 2002 r. do 16 listopada 2014 r. był kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 14 sierpnia 2004 r. mianowany przez Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Od 16 listopada 2014 r. jest honorowym kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Byli Kustosze