TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Musica Ex Anima to kameralny chór mieszany, z siedzibą w Krakowie, istniejący od 2003 roku, przy czym pod obecną nazwą - od 2010 roku. Wcześniej był znany jako Chór Kameralny "Parafraza".

Członkowie chóru to studenci i absolwenci różnych krakowskich uczelni, kochający muzykę chóralną i pragnący rozwijać swoją pasję w kameralnym składzie. Dyrygentem chóru jest Krzysztof Michałek, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i organista w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.

Nazwa chóru w tłumaczeniu "Muzyka z duszy" oddaje cel jaki przyświeca jego chórzystom. Istnienie Musica Ex Anima to propagowanie idei śpiewu chóralnego oraz rozwój wokalny i muzyczny członków chóru. Podążamy za A. Schopenhauerem, który powiedział: "Muzyka jest kąpielą duszy zmywającą z niej wszelką nieczystość".

Strona www Chóru...