TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

 

 

Program 2 Telewizji Miłosierdzie przeprowadza transmisje z niektórych wydarzeń, które pokrywają się ze stałą ramówką programu 1.

• Archiwum TV miłosierdzie • 


Current time • Aktualna godzina

 
  


Przypominamy, że transmisja w jakiejkolwiek formie (TV, Radio, Internet) nie jest uczestnictwem we Mszy Świętej i nie spełnia obowiązku niedzielnego w niej uczestnictwa!

Transmisja przeznaczona jest głównie dla osób chorych, starszych i wszystkich tych, którzy z ważnych przyczyn nie mają możliwości uczestniczenia osobiście we Mszy Świętej oraz dla wiernych z całego świata, którzy pragną duchowo połączyć się ze światowym centrum Kultu Bożego Miłosierdzia.


Transmisje Mszy Świętych i Nabożeństw w Bazylice