TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

FOT. Mateusz Wilkosz

Zobacz film...