TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Godzina Miłosierdzia, wyjątkowy czas ofiarowany nam przez Pana Boga, przeżywana w Niedzielę Bożego Miłosierdzia jeszcze mocniej przypomina o niepojętej Bożej miłości.

Uroczystej modlitwie przewodniczył rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ks. dr Zbigniew Bielas. Kapłan przypomniał, że 17 sierpnia br. minie 20 lat od zawierzenia światu Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał w Łagiewnikach św. Jan Paweł II. – Pragniemy dzisiaj, gdy przeżywamy wojnę na Ukrainie, zagrożenie pokoju w Europie i na świecie, a także eskalację wszelkiej nieprawości, na nowo zawierzać Twemu Miłosierdziu siebie, nasze rodziny, Kościół, ojczyznę i całą ludzkość – powiedział.

W tym roku rozważanie w Godzinę Miłosierdzia prowadziło modlących się po wersach aktu zawierzenia wypowiedzianego przez świętego Papieża, który był jednym z prawdziwie gorliwych apostołów Bożego Miłosierdzia.

Tysiące pielgrzymów, którzy przybyli na łagiewnickie wzgórze wołało do Pana Boga o przebaczenie naszych grzechów i win, aby miłosierny Pan wlał w nasze serca swoją miłość. Z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach popłynęła również gorliwa modlitwa o pokój na całym świecie, a przede wszystkim na Ukrainie. Było to wołanie o zakończenie cierpienia i dramatu milionów ludzi. Modlono się również za Kościół święty i Papieża Franciszka, osoby pomagające potrzebującym w tym przede wszystkim wspierających uchodźców z Ukrainy, a także za rodziny, dzieci, młodzież i osoby starsze oraz samotne. Modlitwą objęto również rządzących i Polskę.

IK

Fot. Klaudia Tarczoń, Joanna Bratek, Sylwia Kubis