TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ks. bp Józef Guzdek, dotychczasowy biskup polowy Wojska Polskiego, który 15 września 2004 roku przyjął w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach święcenia biskupie, został dziś ogłoszony nowym arcybiskupem metropolitą białostockim.
 
- Życzę Księdzu Arcybiskupowi, aby szlak miłosierdzia, który został zapoczątkowany w posłudze biskupiej w łagiewnickim Sanktuarium był kontynuowany w diecezji białostockiej, tak bardzo związanej z Bożym Miłosierdziem. Tam przecież znajduje się grób bł. ks. Michała Sopoćki, spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny. Mamy nadzieję, że „most miłosierdzia” między Krakowem a Białymstokiem będzie się rozwijał. Zapewniamy Księdza Arcybiskupa o naszej modlitwie – mówi ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
 
Bp Józef Guzdek (ur. 18 marca 1956 w Wadowicach) w 1975 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, 17 maja 1981 otrzymał z rąk kard. Franciszka Macharskiego święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w kilku parafiach, był prefektem krakowskiego seminarium, a w 2001 roku został mianowany rektorem. Pełnił tę posługę do 2004 roku. Był także dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława BM. 14 sierpnia 2004 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dewizą jego posługiwania są słowa: „In Te Domine speravi” (Tobie, Panie, zaufałem). – Mam niezmierne zaufanie do Pana Boga. Wierzę, że jeśli daje mi takie zadania, to nie zostawi mnie bez pomocy, bez łaski, bez wsparcia, gdyż Miłość nigdy nie pozostawia człowieka samego – powiedział przed laty.
4 grudnia 2010 roku papież mianował bp Józefa Guzdka biskupem polowym Wojska Polskiego. Ingres do katedry polowej w Warszawie odbył się 19 grudnia 2010 roku.