TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Z soboty na niedzielę - z 12 na 13 czerwca 2021 roku - w Bazylice Bożego Miłosierdzia odbyło się XIX czuwanie Grup Modlitwy św. Ojca Pio. Hasłem spotkania były słowa: "Ze świętym Ojcem Pio na krzyżu cierpienia”.

Czcicieli św. Ojca przywitał ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach:
- W najbliższą środę, 16 czerwca będziemy przeżywać 19. rocznicę kanonizacji św. Ojca Pio.
Dziś gromadzimy się tutaj w Bazylice Bożego Miłosierdzia na XIX czuwaniu Grup Modlitwy św. Ojca Pio. Serdecznie witam Was wszystkich, którzy po zeszłorocznej przerwie spowodowanej pandemią przybyliście dzisiaj do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Witam br. Romana Ruska, krajowego asystenta Grup Modlitwy Ojca Pio. Witam wszystkich Braci Mniejszych Kapucynów. Witam przedstawicieli Grup Modlitwy Ojca Pio zgromadzonych tu w Bazylice Bożego Miłosierdzia i łączących się z nami duchowo dzięki transmisji internetowej. Hasłem dzisiejszego czuwania są słowa: „Ze świętym Ojcem Pio na krzyżu cierpienia”. W homilii kanonizacyjnej św. Jan Paweł II mówił: Czyż to właśnie nie «chlubienie się z krzyża» najbardziej promienieje w Ojcu Pio? Jakże aktualna jest duchowość krzyża, którą odznaczał się w życiu pokorny kapucyn z Pietrelciny! Nasze czasy muszą odkryć jej wartość, aby otworzyć serca na nadzieję. Przez całe swoje życie starał się coraz bardziej upodobnić do Ukrzyżowanego, jasno zdając sobie sprawę, że został powołany, by w sposób szczególny współpracować w dziele odkupienia. Bez tego nieustannego odniesienia do krzyża nie da się zrozumieć jego świętości.

Niech to dzisiejsze czuwanie będzie okazją do zatrzymania się wraz ze św. o. Pio przy Bogu bogatym w miłosierdzie. Modlitwa i miłosierna miłość to najlepsze podsumowanie nauki Ojca Pio, która dziś jest na nowo proponowana wszystkim. Kończę słowami prośby kierowanej do Ojca Pio, którymi zakończył homilię kanonizacyjną Jan Pawel II 16 czerwca 2002 r.
Prosimy cię, naucz nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa.
Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy.
Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa.
Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania.
Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej.
Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen! - powiedział.