TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W czwartek – 13 maja 2021 roku, a więc w 40. rocznicę zamachu na Jana Pawła II – z Krakowa wyruszyła pielgrzymka „sztafetowa” promująca powstający w przestrzeni pielgrzymkowej Polski szlak pielgrzymkowy Romea Strata. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą św. w katedrze na Wawelu (o godz. 7:30). Około godziny 11 pielgrzymi zatrzymali się w Bazylice Bożego Miłosierdzia, gdzie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

- W tym roku przewiduje się przebycie 1100 km w ciągu 47 dni, od 13 maja do 28 czerwca 2021 r. – z Krakowa do Aquilei przez Polskę, Republikę Czeską, Austrię i Włochy. W przyszłym roku jest planowany etap włoski od Aquilei do Rzymu. Grupa polska będzie pielgrzymowała w ciągu trzech dni z Krakowa do Wadowic – wyjaśnia dr Franciszek Mróz, koordynator pielgrzymki, dodając, że ze względu na pandemię COVID-19 będzie ona miała charakter indywidualny z zachowaniem dystansu społecznego i przestrzeganiem wszystkich zasad reżimu sanitarnego.

Pątnicy odwiedzają m.in.: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Wadowicach oraz Bazylikę Ofiarowania NMP w Wadowicach.

Od ponad dwóch lat pracownicy naukowi z Torunia (ks. prof. Piotr Roszak i ks. dr Tomasz Huzarek), a także pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska, mgr Monika Noviello, dr Franciszek Mróz) biorą udział w pracach Stowarzyszenia Europejskiej Drogi Rzymskiej (L’Associazione Europea Romea Strata AERS). Stowarzyszenie to powstało w celu odtworzenia i oznakowania średniowiecznego szlaku pielgrzymkowego pn. „Romea Strata” prowadzącego z krajów Europy Środkowo-Wschodniej tj. Estonii, Łotwy, Litwy przez kraje Europy Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia) do Wenecji, a następnie do Rzymu.

- Romea Strata była ważną trasą europejską, pokonywaną przez pielgrzymów, którzy ruszając z Europy Środkowo-Wschodniej stawiali czoła podróży do Rzymu: od Morza Bałtyckiego przemierzając Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy i Austrię docierali do północno-wschodnich Włoch przekraczając granicę w miejscowości Tarvisio i kierując się na południe docierali do Rzymu – mówi dr Mróz.

Członkami Associazione Europea Romea Strata (AERS) są: uniwersytety, stowarzyszenia, fundacje, diecezje, parafie, miasta, gminy, lokalne grupy działań na rzecz promocji i lokalnego rozwoju społeczno- ekonomicznego działające w krajach, przez które ten szlak przebiega. Dotychczas Polskę reprezentują: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gmina Wadowice i miasto Lębork.

W 2022 r. AERS rozpocznie starania o wpisanie szlaku na listę Europejskich Szlaków Kulturowych i uzyskanie certyfikatu Rady Europy, certyfikatu, który otrzymały już Droga św. Jakuba i Droga Lombardzka (Via Francigena).