TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Jezu, ufam Tobie

Przedstawiciele diecezji bielsko-żywieckiej dotarli 3 maja 2021 roku na Godzinę Miłosierdzia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Jezu, ufam Tobie”.

Ze względu na zagrożenie epidemią, piesza pielgrzymka z Bielska-Białej do Łagiewnik, która miała wyruszyć 30 kwietnia, po raz drugi w swej historii zamieniła się w wędrówkę wirtualną. Pielgrzymi łączyli się na modlitwie w sieci i na falach radiowych. Każdego dnia mieli możliwość wysłuchania konferencji na antenie radia „Anioł Beskidów”. Łączyli się także na modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.

W ostatnim dniu pielgrzymki jej przedstawiciele dotarli do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie uczestniczyli w Godzinie Miłosierdzia i Mszy świętej. Eucharystii przewodniczył ks. Tomasz Sroka, przewodnik bielsko-żywieckiego wędrowania. Ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach powiedział do zebranych w świątyni: - 3 maja – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski to dzień wyjątkowy, szczególny. Dzień, w którym modlimy się w intencji naszej Ojczyzny i dziękujemy za opiekę nad naszą Ojczyzną Najświętszej Maryi Pannie, naszej Matce i Królowej. Tak to bywało w poprzednich latach, że w tym czasie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i otoczenie było wypełnione pielgrzymami z diecezji bielsko-żywieckiej, którzy wyruszali 30 kwietnia i zawsze 3 maja tutaj przybywali.

Witając tych wszystkich, którzy dotarli do łagiewnickiego Wieczernika pieszo, na rowerach, autami, a także tych, którzy pielgrzymowali duchowo zachęcał ich: - Składamy dziś na Chrystusowym ołtarzu wszystkie Wasze intencje. „Jezu, ufam Tobie” - to hasło i to zawołanie, które jest na obrazie Jezusa Miłosiernego niech nam towarzyszy.

W specjalnym przesłaniu do pielgrzymów, ks. Tomasz Sroka, główny koordynator pielgrzymki przypomniał, że wędrówka do Łagiewnik od początku tego przedsięwzięcia była czasem „radości ze wspólnego spotkania, które było wypełnione modlitwą, śpiewem, radością”.