TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Jesteśmy wezwani do miłosierdzia” - to hasło 77. Tygodnia Miłosierdzia, który trwa od Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W tym szczególnym czasie zapraszamy do wsparcia Funduszu Miłosierdzia.

- Jest to akcja zainicjowana przez nas, jako odpowiedź na wołanie naszego wielkiego Polaka - św. Jana Pawła II, który na krakowskich Błoniach apelował o to, aby każdy z nas miał tę wyobraźnie miłosierdzia, która nie pozwoli przejść obojętnie wobec najbardziej potrzebujących – mówi ks. Mateusz Wyrobkiewicz, zastępca rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i dodaje: - Każdy kto przybywa do naszej Bazyliki przechodzi przez Bramę Miłosierdzia, na której wypisane są uczynki miłosierdzia, a wśród nich są te dwa: „Głodnych nakarmić, spragnionych napoić”. To właśnie one wyznaczyły kierunek działania naszego Funduszu.

Dzięki zebranym dotychczas środkom Kościół Rektoralny Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zakupił i przekazał podopiecznym Dzieła św. Ojca Pio: 300 pączków na Tłusty Czwartek, 520 obiadów w Wielkim Poście i 150 babek wielkanocnych.

- Zapraszamy do wspierania tego pięknego dzieła miłosierdzia, do uruchamiania „wyobraźni miłosierdzia”. Niech w naszych uszach wciąż brzmią słowa Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) – zachęca ks. Wyrobkiewicz.

Numer konta Kościoła Rektoralnego, na który można wpłacać datki: PEKAO S.A. Nr 65 1240 4432 1111 0000 4721 0286 z dopiskiem: „Fundusz Miłosierdzia”.