TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W CZASIE MSZY KRZYŻMA O ZADANIACH KAPŁANÓW

- Dzisiaj jest wielu „ubogich w duchu”, którzy są spragnieni prawdy i którzy domagają się od kapłanów osobistego świadectwa ich życia na rzecz Chrystusowej prawdy – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który przewodniczył Mszy św. Krzyżma w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w Wielki Czwartek 1 kwietnia 2021 roku.

W czasie Mszy św. Krzyżma odczytywana jest Ewangelia wg św. Łukasza, w której Jezus w synagodze w Nazarecie odczytuje fragment proroctwa Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Abp Marek Jędraszewski zauważył, że w pierwszym rzędzie te słowa odnoszą się do samego Jezusa, ale odnoszą się także do każdego kapłana.

Metropolita zwrócił uwagę, że kapłańska godność wypływa z faktu, że na kapłanach spoczywa Duch Pański, a nie duch tego świata, który chciałby ich za wszelką cenę wewnętrznie ujarzmić i do siebie upodobnić. Słowa „ponieważ Mnie namaścił” arcybiskup odniósł do momentu święceń kapłańskich, a „posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę” – do codziennego zadania głoszenia Ewangelii współczesnemu światu, co w epoce post-prawdy i dyktatury relatywizmu nie jest łatwe. Metropolita odwołał się do doświadczenia wielu księży, którzy mają świadomość, że dzisiaj jest wielu „ubogich w duchu”, którzy są spragnieni prawdy i którzy domagają się od kapłanów osobistego świadectwa ich życia na rzecz Chrystusowej prawdy.

„Posłał Mnie, abym więźniom głosił wolność” – te słowa abp Marek Jędraszewski odniósł do doświadczenia konfesjonału, w którym kapłani dają wiernym Chrystusowe wolność i pokój. – Niech nigdy nie braknie, zwłaszcza teraz, w tym trudnym czasie, męczenników konfesjonału – tych, którzy więźniom grzechu głoszą prawdziwą wolność – mówił.

„Posłał Mnie, abym niewidomym niósł przejrzenie”. – I to w czasie, kiedy w samym Kościele doświadczamy tego, iż prawda bywa niekiedy zaciemniana i to przez ludzi, którzy z racji swojego powołania i wybrania powinni być do końca jednoznacznymi świadkami prawdy. Chrystusowej, nie własnej – mówił metropolita krakowski i przywołał jedną z reakcji na niedawną Notę Kongregacji Nauki Wiary odnośnie do błogosławieństwa par homoseksualnych. Biskup jednej z diecezji na zachód od Polski kazał na stronie internetowej swojej diecezji umieścić tęczową flagę i napis «Love Is No Sin» – «Miłość nie jest grzechem»”. Arcybiskup zwrócił uwagę, że także w Polsce w ostatnim czasie podejmowane są próby tworzenia struktur analogicznych do znanych z Zachodu. – Nowe wersje „wir sind Kirche”. Nie „my jesteśmy Kościołem”, ale my należymy do Chrystusowego Kościoła. Nie ma Kościoła bez Chrystusa – podkreślał abp Marek Jędraszewski wskazując na konieczność jednoznaczności w głoszeniu doktryny Kościoła.

„Posłał Mnie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi”. – Wielu jest dzisiaj „uciśnionych” – pandemią, chorobami, nieszczęściami, upadkiem na duchu, apostazjami z Kościoła, smutkiem a nawet przerażeniem wobec prześladowań Kościoła. A my mamy odsyłać ich wolnymi. To jest nasze zadanie – mówił metropolita krakowski do kapłanów zgromadzonych w Łagiewnikach. Zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach w mediach słyszymy nawoływania do zamykania kościołów. – Czynią to ludzie, którzy jeszcze nie tak dawno, w czasie tej samej pandemii uważali, że ich miejscem jest ulica. Mówią to ludzie, dla których kościół jest „zwykłym budynkiem”. Mamy prawo zapytać, skąd oni są? Nie znają historii naszego narodu chrześcijańskiego od ponad 1050 lat? Nie wiedzą czym jest kościół? – mówił arcybiskup podkreślając równocześnie, że jest bardzo daleki od lekceważenia pandemii i jej skutków; zapewnił, że zawsze prosił i nadal prosi o przestrzeganie związanych z nią obostrzeń. W tym kontekście metropolita przywołał słowa Jana Pawła II z 3 czerwca 1991 r. wypowiedziane w Lubaczowie: „Postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością”.

Arcybiskup podkreślił też wagę kapłańskiej solidarności, a także wsłuchiwania się duszpasterzy w głos owiec. Rani wszelki wyraz arogancji, a buduje każdy wyraz zatroskania o biednych, samotnych i opuszczonych. – Jak buduje poczucie, że Kościół jest jeden, a my jesteśmy jedno w jednym Kościele Chrystusa – mówił abp Marek Jędraszewski.

„Posłał Mnie, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Arcybiskup przypomniał, że w tym roku obchodzona jest 90. rocznica objawienia św. Faustynie dotyczącego namalowania Obrazu Miłosierdzia Bożego. Zaznaczył, że w tym roku szczególnie w Kościele czczony jest św. Józef, stąd zakończył homilię modlitwą przedstawicieli prezbiterium Kościoła Krakowskiego: święty Józefie, Opiekunie Kościoła, módl się za nami!

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej