TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Bierzcie do ręki różaniec jak najczęściej

W sobotę – 26 września 2020 roku – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach miała miejsce XI Pielgrzymka Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski wręczył podziękowania zelatorom Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej. Wśród nich były osoby, które ponad 40 lat posługują w ten sposób w swoich parafiach.

Na początku Eucharystii ks. dr Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach powiedział: - „Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem” - te słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w dniu 29 października 1978 roku stanowią hasło XI Pielgrzymki Żywego Różańca do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W roku jubileuszu 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II – Apostoła Miłosierdzia i Apostoła Różańca przybywacie do Bazyliki Bożego Miłosierdzia, miejsca tak bardzo z Nim związanego. To On przecież 17 sierpnia 2002 roku poświęcił tę świątynię i zawierzał tutaj świat Bożemu Miłosierdziu. Wpatrując się w wizerunek Jezusa Miłosiernego widzimy z jednej strony obraz przedstawiający Jana Pawła II z różańcem w ręku.

Ks. Bielas przypomniał wizytę Papieża-Polaka w Ludźmierzu i słowa, które wówczas wypowiedział: „Rytm różańcowych pacierzy odmierza czas na tej podhalańskiej, krakowskiej i polskiej ziemi – przenika go i kształtuje. (…) Dlatego przywiązanie do modlitwy różańcowej nigdy nie wygasło w sercach wiernych, a dziś zdaje się jeszcze bardziej umacniać”. Minęły 23 lata i to przywiązanie do Różańca trwa i ufamy. O tym świadczy Waszu tu obecność.

Rektor Sanktuarium podziękował arcybiskupowi za obecność i powitał wszystkich zebranych w Bazylice.

W homilii arcybiskup Marek Jędraszewski nawiązał do Księgi Koheleta, która mówi o przemijaniu ludzkiego życia oraz do Ewangelii św. Łukasza, gdzie przypomniano słowa Chrystusa, który mówił, że Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi.

Kaznodzieja powiedział, że współcześnie także zdarzają się odejścia czy zdrady, a to rodzi to w człowieku poczucie zniechęcania, depresji, zamknięcia się w sobie. Jak podkreślał, wiele osób ucieka dziś od życia i prawdy o przemijaniu w używki, inni wątpią w sens istnienia i pojawia się przyzwolenie na aborcję i eutanazję.

W takiej sytuacji przypominają się słowa jednego z ateistycznych proroków: „Absurdem jest to, żeśmy się urodzili, i absurdem, że pomrzemy”.

Abp Jędraszewski zauważył, że świat nie potrafi zrozumieć, że integralną częścią życia jest przemijanie. Odpowiedzią na pytania, które nurtują ludzi jest Chrystus, który jedynie wie co kryje się w sercu człowieka. - W jaki sposób dojść do wewnętrznej przemiany, by z taką pewnością móc powiedzieć: „żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus”? Odpowiedzią jest różaniec i rozważanie razem z Maryją życia Pana Jezusa. Różaniec pozwala, by w naszym sercu trwały słowa Pana Jezusa. Byśmy nieustannie, rozważając z Matką Najświętszą Chrystusowe tajemnice, odkrywali boską mądrość naszego Zbawiciela i przeniknięci nią czuli w sobie moc, która potrafi oprzeć się trudnościom i temu, co boleśnie odczuwamy jako przemijanie i odchodzenie – mówił metropolita.

Abp Jędraszewski mówił, że obecnie przeżywany rok pod wieloma względami jest szczególny. Przypominał, że w zeszłym roku prosił wiernych o adorację połączoną z modlitwą różańcową jako wyraz wdzięczności za dar św. Jana Pawła II. Jednocześnie miała ona być modlitwą w intencji ojczyzny. - Nikt wtedy nie przypuszczał, że nadchodzi czas pandemii, a z nią chwile zwątpienia. Któż z nas mógł przypuszczać, że będzie tak wielkie zmaganie o to, jak będzie wyglądała nasza ojczyzna, jakie wartości będą jej przyświecały, poprzez to jakim wartościom będą służyli ci, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za życie polityczne w naszym kraju? – pytał arcybiskup.

Abp Jędraszewski zauważył, że dniu wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał w sprawie aborcji eugenicznej. Stwierdził, że pandemia wywołała negatywne skutki i przyspieszyła laicyzację Europy. Wskazał, że koniecznie należy modlić się za dzieci i młodzież, by gromadziły się w kościołach i z radością przyjmowały na lekcjach religii prawdę o Bogu. Niebezpieczne ideologie uderzają w istotę człowieczeństwa, do którego ludzi powołał Stwórca. – Módlcie się na różańcu w swoich wspólnotach domowych, parafialnych, środowiskowych. Stawajcie się na wzór św. Pawła ludźmi głębokiej, żarliwej wiary w Syna Bożego, który nas umiłował i samego siebie wydał za nas. Módlcie się razem z Matką Najświętszą właśnie po to, aby obecne życie nasze było życiem w Jezusie Chrystusie. Tylko takie życie daje nam sens, moc nadziei, dzięki niemu nasz kraj, nasza ojczyzna i to wszystko, co się w niej dzieje będzie przeniknięte duchem autentycznego humanizmu, który jest nie do zrozumienia i nie do przyjęcia bez Jezusa Chrystusa. Drodzy moi, bierzcie do ręki różaniec jak najczęściej – zachęcał abp. Jędraszewski.

mp