TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

28 czerwca 2020 roku – w Godzinie Miłosierdzia i w czasie Mszy świętej dziękowaliśmy za trzynaście lat posługi księdza kanonika Aleksandra Wójtowicza. W minionym tygodniu Arcybiskup Marek Jędraszewski zwolnił ks. Wójtowicza z funkcji zastępcy rektora Rektoratu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i mianował go proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Libiążu.

W homilii bp Jan Zając przypomniał, że ks. Aleksander służył wiernym w Łagiewnikach przez 13 lat. Mówił o trzech przestrzeniach posługiwania Kanonika. Pierwsza z nich to Bazylika. - Dziękujemy Bogu za dar głoszenia przez niego orędzia o miłosiernej miłości Boga w licznych homiliach i kazaniach; dziękujemy za wytrwałą posługę w konfesjonale (…). Dziękujemy Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi, za łaskę sprawowania tysięcy Mszy świętych w tym łagiewnickim Wieczerniku – mówił kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Drugą przestrzenią, w którą wchodził ks. Aleksander był Dom Duszpasterski, w którym był dyrektorem, a który służy pielgrzymom z całego świata. Kolejną zaś Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii apostołów miłosierdzia: św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. - W tym wielkim wydarzeniu ks. Aleksander „brał udział nie tylko jako kierowca jedynego chyba na świecie pojazdu-kaplicy, wiozącego kopię obrazu pobłogosławioną przez Ojca Świętego Benedykta w Rzymie wraz z relikwiami naszych Patronów. Tak stał się wędrownym kustoszem „mini-sanktuarium” - przypomniał kaznodzieja i dodał: - Dziękujemy dzisiaj Bogu za to szczególne apostolstwo miłosierdzia ks. Aleksandra spełniane prawie we wszystkich parafiach naszej Archidiecezji, gdzie często głosił orędzie miłosierdzia w czasie tej Peregrynacji.

Ks. Aleksander z obrazem Jezusa Miłosiernego był także w diecezji bielsko-żywieckiej i tarnowskiej oraz w dalekiej Skandynawii. - Niech Bóg będzie uwielbiony przez wytrwałą posługę misjonarza miłosierdzia – powiedział kaznodzieja.

Na koniec Mszy świętej ks. Aleksandrowi podziękował ks. dr Zbigniew Bielas, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pracownicy i wolontariusze. - Ks. Aleksandrowi wyrażamy wielką wdzięczność za 13 lat gorliwej i pełnej oddania pracy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i życzymy, aby Jezus Miłosierny błogosławił w wypełnianiu powierzonych zadań proboszczowskich, a Apostołowie Miłosierdzia wypraszali potrzebne łaski – powiedział ks. Bielas.

Swoje słowa podziękowania wypowiedział także ks. Wójtowicz. - We wspólnocie Kościoła nie ma pożegnań, są tylko podziękowania i przeproszenia. Są także prośby i życzenia. O modlitwę – byśmy wszyscy kapłani dorastali do tych zadań, do których jesteśmy posłani – mówił, wyliczając i dziękując tym, których na łagiewnickim wzgórzu Pan postawił na jego drodze.

Kapłan przypomniał słowa, jakie w „Dzienniczku” zapisała św. Siostra Faustyna: „Miłosierdzie Twoje, jak złota nić, jest przeprowadzone przez całe nasze życie...”. Kończąc swoje słowo kapłan powiedział: - Niech Boże Miłosierdzie jak złota nić nieustannie podtrzymuje ten kontakt z Bogiem, między nami, między wszystkimi! Szczęść Boże! Bóg zapłać!