TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

- Bóg wybrał to Sanktuarium, aby pielgrzymi doświadczyli w nim Jego obecności i łaski Miłosierdzia. Znajdują w nim schronienie ludzie zmęczeni i utrudzeni troską o wierność Bogu. I zmagający się ze złem tego świata. Przychodzą także ci, których osobiste cierpienia czasami przekraczają granice ludzkiej wytrzymałości – powiedział w piątek ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak. Kapelan Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu przewodniczył Mszy świętej dla chorych w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Eucharystia była transmitowana przez TVP Kraków.

Ks. Lucjan Szczepaniak przypomniał, że Pan Jezus mówił, iż pokrzepi wszystkich, którzy Mu zaufają i powierzą Mu swoje troski i grzechy. – Potwierdził to w słowach skierowanych do św. Siostry Faustyny Kowalskiej: „połóż głowę na piersiach moich, na sercu Moim i zaczerpnij z Niego siły i mocy na wszystkie cierpienia, bo gdzie indziej nie znajdziesz ulgi, pomocy ani pociechy”.

Kiedy jesteśmy obezwładnieni cierpieniem, z głęboką wiarą błagajmy Chrystusa, jak niegdyś rzymski setnik, aby Chrystus wypowiedział słowo posiadające moc uzdrowienia duszy i ciała. Syn Boży wie, że wielu ludzi zbyt długo czeka na pomoc ze strony bliźnich. Jak chory leżący przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie. Dlatego proponuje pomoc, nawet jeśli nikt Go o nią nie prosił.

„Czy chcesz stać się zdrowym?”. Słyszy wtedy cichą skargę: „Panie, nie mam człowieka, który by mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody”. Jezus, dostrzegając jego wiarę, użalił się nad nim i z mocą powiedział: „Wstań, weź swoje łoże i chodź”, a chory natychmiast wyzdrowiał – powiedział

Jak mówił kaznodzieja, XX wieków później – 13 maja 1992 roku – namiestnik Chrystusa na ziemi – św. Jan Paweł II – poruszony do głębi Miłosierdziem Bożym ustanowił Światowy Dzień Chorego, który jest corocznie obchodzony 11 lutego, czyli w dniu kiedy Kościół wspomina Matkę Bożą z Lourdes. – Od tej chwili Święty Papież apelował do wszystkich, którzy pełnią władzę i są odpowiedzialni za służbę zdrowia, aby szanowali życie i osobową godność każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Na nich spoczywa trudny obowiązek profesjonalnej organizacji i sprawiedliwej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku, z której nikt nie może być wykluczony – zauważył i dodał, że tę naukę kontynuował papież Benedykt XVI, a obecnie także Ojciec Święty Franciszek.

Ks.Szczepaniak przytoczył fragment tegorocznego Orędzia na Światowy Dzień Chorego, w którym papież Franciszek napisał do pracowników służby zdrowia: „Niech wasze działanie będzie stale nakierowane na godność i życie człowieka, bez jakiejkolwiek zgody na działania o charakterze eutanazji, wspomaganego samobójstwa, zaprzestania podtrzymywania życia, nawet wtedy, gdy stan choroby jest nieodwracalny”.

– Orędzie papieskie wzywa wszystkich ludzi, a zwłaszcza posiadających realną władzę, aby dostrzegli najsłabszych oraz źródła ich cierpienia i podjęli wobec nich dotychczas niewypełnione zobowiązania. Wówczas, w tym działaniu, objawi się solidarność międzyludzka i wypełni wola Boża. Każdy bowiem człowiek, bez wyjątku, ma prawo do życia i opieki zdrowotnej – podkreślił.

Kapelan Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu mówił, że Chrystus wzywa do nawrócenia wszystkich tych, którzy gardzą życiem i zdrowiem innych ludzi. – W dniu Sądu Ostatecznego nie przyjmie ich usprawiedliwień, kiedy będą się tłumaczyć: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym? Albo przybyszem? Albo nagim? Kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie”. Wtedy odpowie im: „Zaprawdę powiadam Wam: wszystko czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego – mówił.

Ks. Szczepaniak przypomniał objawienia Pana Jezusa, jakie miały miejsce w siedemnastym wieku. Otrzymała je św. Małgorzata Maria Alacoque. Pan Jezus zapewnił ją, że gdyby ludzie choć trochę miłości Mu okazali za nic by sobie poczytał to wszystko co dla nich uczynił. – Życie chrześcijańskie, będące wypełnieniem miłości Boga i człowieka, włączone w Najświętszą Ofiarę Chrystusa, jest wynagrodzeniem za odrzucenie Jego miłości przez ludzi obojętnych i złych.

Człowiek okazuje Sercu Bożemu swoją miłość, współczucie, wdzięczność i pocieszenie, kiedy jest odważnym i wytrwałym świadkiem Ewangelii w świecie, który Boga i Jego prawo odrzuca, prześladuje Kościół, niszczy świątynie i depcze najwyższe wartości. Kto potrafi zło zwyciężać dobrem, ten znajdzie dla swojej duszy ukojenie. Odkryje bowiem, że jarzmo Jezusa jest słodkie, a brzemię Jego lekkie. Zatem w tych trudnych czasach, niech pociechą i umocnieniem będą dla nas słowa Jezusa skierowane do apostołów w czasie Ostatniej Wieczerzy: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, Jam zwyciężył świat” – zakończył kaznodzieja.

Małgorzata Pabis