TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Łowią ludzi w Boże sieci

W poniedziałek – 13 stycznia 2020 roku – służby pracujące w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach uczestniczyły we Mszy św. w Bazylice, a po Eucharystii w opłatku.

Bp Jan Zając, honorowy kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, podziękował im za pracę i przypomniał, że zostali wezwani przez Pana Jezusa Miłosiernego do tej służby. Podkreślił, że jest to powołanie do służby Bożemu Miłosierdziu.

W homilii bp Zając mówił: - Będąc tutaj, ci, którzy tu służą, są również powołani, wezwani do tej służby. Bo to nie jest tylko służba porządkowa, służba, która ma pomóc drugiemu człowiekowi. To służba Boga w drugim człowieku.

Zwracając się do zebranych w świątyni kaznodzieja powiedział, że są oni posłani, ażeby zostawiwszy wszystko, pomagali innym spotkać się z Jezusem. - Każda forma waszej posługi, zwłaszcza posługa pielgrzymom, to jest łowienie ludzi w sieci Boże - zauważył.

Kończąc homilię bp Zając powiedział: - Składamy Bogu dzięki za tę posługę i wołamy, aby wasze serca, umysły i ręce były gotowe do wypełnienia jej.

Po Mszy świętej posługujący w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przeszli do Domu Duszpasterskiego, gdzie dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia, a także śpiewali kolędy i pastorałki.

mp