TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W Bazylice Bożego Miłosierdzia została odprawiona we wtorek (31 grudnia 2019 roku) po południu Msza święta dziękczynna za 2019 rok. Eucharystii przewodniczył ks. bp Jan Zając.

Kustosz honorowy, witając zgromadzonych w świątyni, powiedział: - W Pana sercu składamy cały ten czas, który za nami, prosząc, by przyjął nasze dziękczynienie za wszelkie łaski i dobrodziejstwa, które stały się naszym udziałem w tym świętym miejscu. Ogarniamy modlitwą wszystkich, którzy tutaj w tym roku przebywali, którzy dzisiaj również składają swoje dziękczynienie za wszelkie łaski i dobro, w tym miejscu, gdzie miłość miłosierna objawia swoją nieskończoność. Składajmy zatem na tym ołtarzu wszystkie nasze dziękczynienia, pamiętając o tym wszystkim, czym obdarował nas Pan w minionym roku.

Homilię wygłosił ks. dr Zbigniew Bielas. Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przytoczył fragment z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny z przełomu 1934 i 1935:

„Wigilia Nowego Roku. Otrzymałam pozwolenie, żeby nie pójść spać, ale modlić się w kaplicy. Jedna z sióstr prosiła mnie, żebym za nią ofiarowała jedną godzinę adoracji. Odpowiedziałam, że dobrze, i całą godzinę modliłam się za nią. W czasie modlitwy Bóg mi dał poznać, jak bardzo miła Mu jest ta duszyczka. Drugą godzinę adoracji ofiarowałam za nawrócenie grzeszników, a szczególnie wynagradzałam Bogu za zniewagi w chwili obecnej; jak bardzo jest Bóg obrażany. Trzecią godzinę ofiarowałam w intencji swego ojca duchownego, modliłam się gorąco o światło dla niego w szczególnej sprawie. W końcu uderza godzina dwunasta, godzina ostatnia roku. Zakończyłam ją w imię Trójcy Świętej i także zaczęłam pierwszą godzinę Nowego Roku w imię Trójcy Świętej. Prosiłam każdą z Osób o błogosławieństwo i z wielką ufnością spojrzałam w Rok Nowy, który będzie na pewno nie skąpy w cierpienie”.

Jak mówił ks. Bielas, dzisiejszy wieczór zachęca nas do refleksji nad czasem, który upływa i czyni nas coraz starszymi, a patrząc z perspektywy naszej wiary – zbliża nas do momentu spotkania z Panem Bogiem. - I przybywamy do świątyni w to sylwestrowe popołudnie, aby Panu Bogu podziękować za dobrze wykorzystany czas w mijającym roku, aby przeprosić za chwile zmarnowane i źle wykorzystane, abyśmy wiedząc, że Bóg jest Panem czasu, z wdzięcznością i pokorą spoglądali na przeszłość i z nadzieją patrzyli w przyszłość – powiedział.

Kaznodzieja spojrzał na mijający rok z perspektywy Kościoła powszechnego, Archidiecezji Krakowskiej oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Mówiąc o Archidiecezji Krakowskiej kapłan wymienił święcenia biskupie bp. Janusza Mastalskiego, dziękczynienie za beatyfikację bł. Michała Giedroycia, 40-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 50-lecie koronacji ustanowienie Diecezjalnego Sanktuarium Błogosławionego Macierzyństwa Maryi w Krakowie-Płaszowie oraz nominację na biskupa pomocniczego w Rio de Janeiro kapłana naszej archidiecezji - ks. Zdzisława Błaszczyka

Przechodząc do tego co wydarzyło się w 2019 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia mówił: - Chcemy dziękować za wydarzenia, które miały tu miejsce oraz za ludzi, którzy je przygotowali i wzięli w nich udział. Około 1,5 mln pielgrzymów nawiedziło nasze Sanktuarium w minionym roku. Zostało odprawionych 3880 Mszy świętych, a przy ołtarzu stanęło 8964 kapłanów.

Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przywołał wydarzenia, jakie miały miejsce w mijającym roku. - Różne daty, różna numeracja, różne osoby, grupy i stany… Radujemy się z obecności każdego pielgrzyma przybywającego na łagiewnickie wzgórze miłosierdzia – mówił.

Ks. Bielas przypomniał słowa św. Jana Pawła II, jakie wypowiedział 17 sierpnia 2002 roku podczas poświęcenia Bazyliki Bożego Miłosierdzia: „Jestem przekonany, że jest to także szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia. Modlę się, aby ten kościół był zawsze:

- miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga;
- miejscem nawrócenia i pokuty;
- miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej — źródła miłosierdzia;
- miejscem modlitwy — wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata”.

Kaznodzieja podziękował wszystkim zaangażowanym w służbę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. - Dziękuję Wam wszystkim, Drodzy Siostry i Bracia, którzy przybywacie na modlitwę do naszego Sanktuarium – w niedziele, święta, na wielkie uroczystości i w dni powszednie. Dziękuję tym, którzy łączą się z nami duchowo przez transmisje internetowe, radiowe, telewizyjne… Serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom za składane ofiary: do skarbon, na konto, na tacę, przekazem... To Sanktuarium utrzymuje się z Waszych ofiar, które zbieramy każdego dnia. To nasza wspólna troska o dom Boży. W każdy piątek modlimy się w intencji ofiarodawców i dobroczyńców naszego Sanktuarium podczas Godziny Miłosierdzia i Mszy świętej o 15.20. Prosimy Miłosiernego Boga, aby wynagradzał Waszą hojność i Wasz trud swoim błogosławieństwem – podkreślił.

Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przypomniał także dzieła miłosierdzia, jakie są pełnione na łagiewnickim wzgórzu, m.in.: Apostolat Ratunku Konającym, Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR. - Dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w te dzieła. Serdeczne „Bóg zapłać” również dla wszystkich pracowników poradni miłosierdzia, którzy służą swoją pomoc potrzebującym różnorakiego wsparcia – powiedział i dodał: - Niech Nowy Rok, który za kilka godzin rozpoczniemy mobilizuje nas nade wszystko do wzrastania w świętości, czyli wysokiej miary zwyczajnego chrześcijańskiego życia… Dziękuję Bogu w Trójcy Jedynemu za ten rok i dziękuję Wam, którzy tworzycie wspólnotę Czcicieli Bożego Miłosierdzia za życzliwość, ofiarność, dobre słowo, wsparcie, modlitwę… Dziękuję jeszcze raz wszystkim kapłanom za bardzo dobrą współpracę i gorliwe wypełnianie powierzonych zadań. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie wszystkim Wam obficie błogosławi i udziela potrzebnych łask!

Na koniec Mszy św. odśpiewano radosne „Te Deum Laudamus”.

Małgorzata Pabis

Homilia - video