TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W tym roku po raz siódmy mamy przyjemność współpracować przy organizacji Narodowej Pielgrzymki Węgrów do Polski, odnoszącej się do fundamentów tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej, a ofiarowanej w intencji umocnienia chrześcijańskiej przyjaźni obu narodów. Nasi Bratankowie po raz pierwszy zorganizowali taką pielgrzymkę w 2011 roku, kiedy to Polsce przekazywali prezydencję w Unii Europejskiej. Od tej pory coroczne pielgrzymowanie do Polski weszło do kalendarza duchowych wydarzeń odnawiających więzy łączące nasze narody. Głównym organizatorem pielgrzymek do Polski jest węgierskie biuro Misszió Tours.