TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Homilia wygłoszone podczas Mszy Świętej przez ks. dra Stanisława Mieszczaka SCJ podczas V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 19 sierpnia 2018 roku.