TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Homilia wygłoszone podczas Mszy Świętej przez ks. prałata Franciszka Ślusarczyka - Rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach podczas V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia 19 sierpnia 2018 roku.