TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Homilia wygłoszone podczas Mszy Świętej przez ks. kanonika Zygmunta Kosowskiego - Prezesa Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach podczas V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia 19 sierpnia 2018 roku.