TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

(...) Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym...
Czytaj całą modlitwę...

Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 roku i będzie trwał do 20 listopada 2016 roku.

 Serwis informacyjny JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA...