TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego jest naturalnym przedłużeniem Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia, przeżywanego pod wymownym hasłem: "Miłosierdzie źródłem nadziei". Wydarzenie to nie będzie w naszej Archidiecezji jakąś nową akcją duszpasterską, lecz dopełnieniem tych wielu wspaniałych inicjatyw, które trwają w parafiach od wielu już miesięcy za przyczyną Błogosławionego Jana Pawła II, dzięki któremu kult Bożego Miłosierdzia - przypomniany przez św. Siostrę Faustynę - na przełomie tysiącleci został przekazany całemu światu. Dlatego też Obrazowi Jezusa Miłosiernego będą towarzyszyć relikwie bł. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny.

Peregrynacja rozpoczyna się w roku 80 rocznicy objawienia Obrazu Jezusa Miłosiernego Siostrze Faustynie, która w dniu 22 lutego 1931 roku usłyszała w Płocku konkretne polecenie oraz zapewnianie, o którym pisze w swym Dzienniczku: „Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” (Dz. 48).

Przez Księży Dziekanów pragnę przekazać serdeczne podziękowanie dla wszystkich Parafii, które od sześciu już lat przybywają na modlitewne nocne czuwanie do kaplicy Wieczystej Adoracji, by wypraszać Miłosierdzie dla rodzin, parafii, naszej archidiecezji, Kościoła i całego świata. Teraz z tego miejsca, które wybrał Bóg na przełomie tysiącleci, Jezus Miłosierny wyrusza do kolejnych Parafii ze swoim błogosławieństwem i łaską.

Zgodnie z zapowiedzią uroczyste rozpoczęcie Peregrynacji odbędzie się w Bazylice Bożego Miłosierdzia w sobotę – 15 października 2011 o godz. 15.00: Godzina Miłosierdzia, Koronka, Msza święta pod przewodnictwem Ks. Kardynała. Do koncelebry zapraszamy wszystkich Księży Dziekanów, Proboszczów parafii - zwłaszcza związanych z tajemnicą Bożego Miłosierdzia, św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II oraz chętnych kapłanów (prośba o zabranie ze sobą alby i białej stuły) i delegacje świeckich z poszczególnych dekanatów. Po Mszy świętej posiłek dla Księży w Domu Duszpasterskim.
Po uroczystej Eucharystii będzie możliwość całonocnej Adoracji przy Obrazie i relikwiach w Bazylice Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do czuwania przede wszystkim Parafie Bożego Miłosierdzia, św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła. Swoją gotowość czuwania wyraziła już parafia ze Wzgórz Krzesławickich, kolejne są zaproszone, by ustalić dogodny czas przybycia i poprowadzenia wspólnej modlitwy.
Bezpośrednim przygotowaniem do owocnego przeżywania Nawiedzenia Obrazu „Jezu, ufam Tobie” będą misje parafialne, rekolekcje lub przynajmniej triduum poświęcone tej tajemnicy. Do posługi rekolekcyjno-misyjnej przed Nawiedzeniem Obrazu zgłosili już swoją gotowość Redemptoryści oraz Sercanie. Są proszeni również Księża Profesorowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Kapłani, którzy na różne sposoby są związani z przekazywaniem tajemnicy o Bożym Miłosierdziu. O pomoc w tym dziele można też prosić Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które mogą się włączyć w miarę możliwości czasowych.
Modlitewno-organizacyjne spotkanie dla 5 dekanatów (Wadowice Płn., Wadowice Płd., Kalwaria, Sułkowice, Sucha Beskidzka), które będą przeżywać czas Nawiedzenia w tym roku, zaplanowano na 10 X 2011 w kościele św. Piotra w Wadowicach o godz. 19.30. Kolejne Dekanaty uzgadniają terminy z Ks. Biskupem Janem Zającem.
Dla pogłębienia głównego przesłania Peregrynacji Miłosierdzie źródłem nadziei został opracowany materiał pod tym tytułem jako pomoc dla kaznodziejów rekolekcyjnych, a także z myślą o wykorzystaniu pewnych tematów przez księży w pracy duszpasterskiej. Wydawnictwo św. Stanisława przygotowało też specjalne modlitewniki i szereg pozycji książkowych na temat Bożego Miłosierdzia.
Komisja Liturgiczna przygotowała specjalny Podręcznik liturgiczny na czas Peregrynacji oraz Modlitewnik dla rodzin i grup prowadzących czuwanie podczas Nawiedzenia. Jest też możliwość korzystania z wielu pozycji wydanych przez Wydawnictwo Sióstr Misericordia.
Planowany czas Peregrynacji Obrazu w Archidiecezji Krakowskiej: od 16 X 2011 do 23 VI 2013 roku (od chrzcielnicy Jana Pawła II w Wadowicach do św. Stanisława na Wawelu).
Księża Dziekani na poprzedniej kongregacji otrzymali już harmonogram Nawiedzenia, a także ramy czasowe. Kolejność nawiedzenia Obrazu w parafiach Dekanatu jest w gestii Księdza Dziekana, po konsultacji z Proboszczami kolejnych Parafii. W planie Peregrynacji zostały uwzględnione pewne sugestie Księży, dotyczące okresu koniecznych przerw na święta oraz czas wizyty duszpasterskiej, a także nawiedzenia Sanktuariów i Bazylik.

Po czuwaniu modlitewnym w Łagiewnikach w niedzielę 16 X 2011 po Godzinie Miłosierdzia nastąpi przewiezienie Obrazu do Bazyliki Ofiarowania w Wadowicach.

Czas nawiedzenia w poszczególnych parafiach jest podobny jak przy pamiętnym nawiedzeniu Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, a więc od godz. 17.00 w dniu przyjazdu, do ok. Godz. 16.30 w dniu pożegnania Obrazu. We wrześniowym Biuletynie duszpasterskim podany został program ramowy, zaś program szczegółowy Nawiedzenia Obrazu w danej parafii pozostaje w gestii miejscowych duszpasterzy.

Obraz wraz z ramą jest wierną kopią wizerunku Jezusa Miłosiernego z kaplicy klasztornej w Łagiewnikach (o wymiarach 230 cm x 120) i będzie przewożony wraz z relikwiami bł. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny w specjalnym samochodzie–kaplicy. Jest to biały VW Transport o wysokości 320 cm, z hasłem Peregrynacji oraz papieskimi herbami Jana Pawła II i Benedykta XVI. Obraz ten został pobłogosławiony przez Ojca Świętego podczas środowej audiencji w dniu 14 września 2011 r.

Wielkość Obrazu wymaga dopracowania wielu szczegółów technicznych, dlatego dla ułatwienia umieszczenia Obrazu w świątyni w pobliżu ołtarza będzie przygotowany trwały postument, dostosowany do rozmiarów feretronu pod Obraz (drugi taki sam postument będzie do zabrania po pożegnaniu Obrazu, by mógł służyć w kolejnej parafii). Relikwiarze po uroczystym wniesieniu mogą być umieszczone na mensie ołtarza.

Do niesienia Relikwii należy wyznaczyć dwie delegacje z Parafii, zaś do niesienia samego Obrazu należałoby zaprosić 6 mężczyzn (strażaków), bo ma on znaczne rozmiary i wagę. Trasa procesji Obrazu z relikwiami do kościoła nie powinna być zbyt odległa.

Troska o Obraz Pana Jezusa, relikwie św. Faustyny i bł. Jana Pawła oraz samochód-kaplicę jest powierzona Ks. Kan. Aleksandrowi Wójtowiczowi, którego będą wspierać również inni kapłani z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Czas Nawiedzenia to możliwość pogłębienia życia religijnego oraz więzi sakramentalnej, a także sposobna okazja do przemyślenia przed Bogiem, jak ta „wyobraźnia miłosierdzia”, do której wzywał nas bł. Jan Paweł II, przekłada się na realia życia w rodzinach i w życiu parafialnej wspólnoty. Potrzeba więc wytrwałej modlitwy i harmonijnej współpracy, by ten Boży zasiew przebaczenia, miłości i pokoju mógł dotrzeć do poszczególnych świątyń, parafii, a nade wszystko rodzin, wspólnot i ludzkich serc, które tak bardzo potrzebują Bożego światła i nadziei. Stąd jego główne przesłanie: "Miłosierdzie źródłem nadziei".

Ramowy plan Nawiedzenia:

1. Przywitanie Obrazu z udziałem Ks. Biskupa o godz. 17.00. Ważne jest ustalenie punktu na terenie parafii, skąd wyruszy procesja z Obrazem do świątyni. Zalecany jest krótki odcinek ze względu na rozmiary Obrazu. Procesja z Obrazem i Relikwiami według ustalonego porządku.

2. Ustawienie Obrazu w prezbiterium obok ołtarza – w miejscu dobrze widocznym. Po okadzeniu uroczyste odczytanie (lub śpiew) Ewangelii, a następnie słowo powitania i hołd Jezusowi Miłosiernemu składa Ks. Proboszcz i przedstawiciele Parafii.

3. Uroczysta Msza święta na rozpoczęcie peregrynacji pod przewodnictwem Ks. Biskupa.

4. Po Mszy świętej możliwość indywidualnej modlitwy, zaś o godz. 21.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji rodzin, następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja poszczególnych grup parafialnych aż do północy (z możliwością skorzystania ze Spowiedzi świętej).

5. Msza święta o północy z udziałem kapłanów, braci i sióstr zakonnych pochodzących z parafii oraz księży pracujących wcześniej w danej Parafii, z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

6. Od godz. 2.00 – 6.00 dalszy ciąg adoracji poszczególnych grup, wspólnot lub ruchów działających w Parafii. W godzinach rannych Msza święta dla osób pracujących.

7. W godzinach przedpołudniowych zalecana jest Eucharystia dla chorych z możliwością przyjęcia Sakramentu Namaszczenia.

8. Dalszy ciąg adoracji z osobnym nabożeństwem dla dzieci, dla młodzieży (z możliwością ucałowania relikwii), a także dla ludzi samotnych, biednych i bezrobotnych (z udziałem Parafialnych Zespołów Caritas i grup charytatywnych).

9. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia z Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz Msza święta na zakończenie peregrynacji z Aktem Zawierzenia Parafii Bożemu Miłosierdziu (Proboszcz Parafii).

10. Przed błogosławieństwem podziękowanie Jezusowi Miłosiernemu za nawiedzenie Parafii (dzieci, młodzież, dorośli, Proboszcz), a następnie procesja z Obrazem do samochodu-kaplicy i przejazd do kolejnej Parafii.

Planowana trasa Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego

Rozpoczęcie Peregrynacji: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - Łagiewniki (Sobota - 15 X 2011 o 15.00)

1. Dekanat Wadowice Płn.: 16 X 2011 – 27 X 2011
2. Dekanat Wadowice Płd.: 3 XI 2011 – 14 XI 2011
3. Dekanat Kalwaria: 14 XI 2011 – 26 XI 2011
4. Dekanat Sułkowice: 26 XI 2011 – 8 XII 2011
5. Dekanat Sucha Beskidzka: 8 XII 2011 – 19 XII 2011

ROK 2012
6. Dekanat Maków Podhalański: 2 II 2012 – 12 II 2012
7. Dekanat Jordanów: 12 II 2012 – 21 II 2012
8. Dekanat Jabłonka: 21 II 2012 – 5 III 2012
9. Dekanat Rabka: 5 III 2012 – 16 III 2012
10. Dekanat Czarny Dunajec: 16 III 2012 – 27 III 2012
11. Dekanat Zakopane: 16 IV 2012 – 27 IV 2012
12. Dekanat Biały Dunajec: 27 IV 2012 – 7 V 2012
13. Dekanat Białka Tatrzańska: 7 V 2012 – 17 V 2012
14. Dekanat Niedzica: 17 V 2012 – 31 V 2012
15. Dekanat Nowy Targ: 31 V 2012– 12 VI 2012
16. Dekanat Mszana Dolna: 12 VI 2012 – 25 VI 2012
17. Dekanat Pcim: 25 VI 2012 – 4 VII 2012
18. Dekanat Myślenice: 4 VII 2012 – 16 VII 2012
19. Dekanat Dobczyce: 16 VII 2012 – 25 VII 2012
20. Dekanat Niegowić: 25 VII 2012 – 2 VIII 2012
21. Dekanat Niepołomice: 2 VIII 2012 – 11 VIII 2012
22. Dekanat Wawrzeńczyce: 11 VIII 2012 – 19 VIII 2012
23. Dekanat Wieliczka 19 VIII 2012 – 5 IX 2012
24. Dekanat Mogilany 5 IX 2012 – 15 IX 2012
25. Dekanat Skawina 15 IX 2012 – 28 IX 2012
26. Dekanat Czernichów 28 IX 2012 – 12 X 2012
27. Dekanat Zator 12 X 2012 – 21 X 2012
28. Dekanat Babice 21 X 2012 – 31 X 2012
29. Dekanat Libiąż 4 XI 2012 – 12 XI 2012
30. Dekanat Chrzanów 12 XI 2012 – 23 XI 2012
31. Dekanat Trzebinia 23 XI 2012 – 3 XII 2012
32. Dekanat Krzeszowice 3 XII 2012 – 17 XII 2012

ROK 2013
33. Dekanat Bolechowice 2 II 2013 – 13 II 2013
34. Dekanat Kraków Krowodrza 13 II 2013 – 24 II 2013
35. Dekanat Kraków Prądnik 24 II 2013 – 7 III 2013
36. Dekanat Kraków Bieńczyce 7 III 2013 – 16 III 2013
37. Dekanat Kraków Mogiła 16 III 2013 – 22 III 2013
38. Dekanat Kraków Prokocim 8 IV 2013 – 17 IV 2013
39. Dekanat Kraków Podgórze 17 IV 2013 – 24 IV 2013
40. Dekanat Kraków Borek Fałęcki 24 IV 2013 – 6 V 2013
41. Dekanat Kraków Salwator 6 V 2013 – 16 V 2013
42. Dekanat Kraków Bronowice 16 V 2013 – 25 V 2013
43. Dekanat Kraków Centrum 25 V 2013 – 2 VI 2013
44. Dekanat Kraków Kazimierz 2 VI 2013 – 9 VI 2013

Zakończenie Peregrynacji: Królewska Katedra na Wawelu (Sobota - 29 VI 2013)