TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Łagiewniki w Watykanie

Ojciec Święty Benedykt XVI pobłogosławił Obraz Jezusa Miłosiernego podczas audiencji generalnej w święto Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 14 września 2011 roku. Uroczystość odbyła się w auli Pawła VI, a delegacji z krakowskich Łagiewnik przewodniczył Rektor Sanktuarium – Ks. Biskup Jan Zając, który w imieniu Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza poprosił Ojca Świętego o specjalne błogosławieństwo dla Obrazu oraz uczestników Kongresu i Peregrynacji.

Obraz ten jest wierną kopią wizerunku Pana Jezusa Miłosiernego z kaplicy klasztornej w Krakowie-Łagiewnikach. Został przygotowany na zbliżający się II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia oraz peregrynację Obrazu wraz z relikwiami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II do wszystkich parafii Archidiecezji Krakowskiej. Kongres  Miłosierdzia trwał od 1 do 5 października 2011 roku. Peregrynacja Obrazu w Archidiecezji Krakowskiej trwała od 16 października 2011 do 29 czerwca 2013 roku. W Diecezji Tarnowskiej Peregrynacja trwała od 14 września 2013 do 10 czerwca 2015 roku. Od 20 września 2015 do 19 czerwca 2016 roku peregrynacja odbywała się w Diecezji Bielsko-Żywieckiej,a następnie Wizerunek wyjechał do Szwecji.

W specjalnym liście pasterskim na czas Kongresu i Peregrynacji Ks. Kardynał pisze: „Chcemy w ten sposób na nowo rozpalić „ogień miłosierdzia” w naszych sercach i zanieść go wszędzie tam, gdzie brak miłości i zrozumienia, jedności i przebaczenia. Pragniemy być wierni testamentowi bł. Jana Pawła II, który parafrazując słowa św. Faustyny powiedział: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”

Pobłogosławiony Obraz wraz z relikwiami św. Faustyny i św. Jana Pawła II jest przewożony w specjalnym samochodzie-kaplicy, ozdobionym papieskimi herbami. Poprzez apostolskie błogosławieństwo Ojciec Święty Benedykt XVI włączył się również w to duchowe pielgrzymowanie Jezusa Miłosiernego, który niesie przebaczenie, miłość i nadzieję dla całego świata.

Ojciec Święty błogosławi Obraz Pana Jezusa Miłosiernego
fotoreportaż z podróży Obrazu do Watykanu - 12-16.09.2011

FOTO: Piotr Ładoś & L'Osservatore Romano