TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

 

W dniach od 3-5 października 2014 roku w Krakowie odbył się IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia nawiązujący do Kongresów, które odbyły się w latach 1996, 2003, 2008. Miejscem spotkania czcicieli Bożego Miłosierdzia z całego świata było Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie ostatnie lata swojego życia spędziła św. Siostra Faustyna Kowalska i gdzie św. Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.

IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia odbywający się pod hasłem Jan Paweł II – Apostoł Bożego Miłosierdzia był dziękczynieniem za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II, który tajemnicę Bożego Miłosierdzia, przekazaną światu przez św. Siostrę Faustynę zaniósł na krańce świata. Pragnęliśmy w ten sposób wypełnić prośbę Apostoła Bożego Miłosierdzia Jana Pawła II, który w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku mówił: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”

Kongres był również czasem odczytywania orędzia miłosierdzia w kontekście „nowej ewangelizacji”, którą przypomina nam papież Franciszek oraz szukania nowych metod dawania świadectwa o Bogu miłosierdzia przed światem. Chcieliśmy wyrazić naszą jedność z Ojcem Świętym Franciszkiem, który w Piotrowej posłudze wielokrotnie odwoływał się do tajemnicy Miłosierdzia i wskazał Koronkę do Bożego Miłosierdzia jako najlepsze lekarstwo na choroby współczesnego świata.

Ponad dwieście osób zgłosiło swój udział w IV Międzynarodowym Kongresie Apostołów Bożego Miłosierdzia. Przybyli oni do Krakowa z szesnastu krajów świata. Wielu z nich dzieliło się świadectwem działania Bożego Miłosierdzi w ich życiu.

Uczestników Kongresu zaszczycił swoją obecnością ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita Krakowski. W obradach codziennie uczestniczyło kilku biskupów oraz wielu kapłanów. Każdego dnia apostołowie Bożego Miłosierdzia uczestniczyli we Mszy Świętej oraz w Godzinie Miłosierdzia.

W czasie Kongresu już po raz drugi z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wyszła inicjatywa, by św. Siostrę Faustynę ogłosić Doktorem Kościoła. Przez trzy dni na specjalnych listach, które zostały przekazane Ojcu Świętemu Franciszkowi, zbierane były podpisy pod tą inicjatywą. Swój podpis złożyło około 2,5 tysiąca osób.

Organizatorami Kongresu, który odbywał się pod hasłem „Św. Jan Paweł II – apostoł Bożego Miłosierdzia” były: Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia.


Nagrania video

Rozesłanie - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 5.10.2014
Msza Święta - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 5.10.2014
Wypowiedzi podsumowujące - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 5.10.2014
bp Jan Zając - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 5.10.2014
ks. Franciszek Ślusarczyk - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 5.10.2014
Świadectwa cz. 3 - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 4.10.2014
ks. Jan Machniak - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 4.10.2014
Msza Święta - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 4.10.2014
o. Tadeusz Rydzyk - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 4.10.2014
abp Stanisław Nowak - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 4.10.2014
ks. Jan Szczurek - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 4.10.2014
Świadectwa cz. 2 - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 3.10.2014
s. Elżbieta Siepak ZMBM - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 3.10.2014
Msza Święta - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 3.10.2014
Świadectwa cz. 1 - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 3.10.2014
ks. prałat Sławomir Oder - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 3.10.2014
kard. Stanisław Dziwisz (konferencja) - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 3.10.2014
bp Jan Zając - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 3.10.2014
s. Petra Kowalczyk - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 3.10.2014
Kard. Stanisław Dziwisz - IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia - 3.10.2014
Konferencja Prasowa przed IV Międzynarodowym Kongresem Apostołów Bożego Miłosierdzia - 22.09.2014

Fotorelacje

Dzień 1 - piątek

Dzień 2 - sobota

Dzień 3 - niedziela


 Patronat


Stanisław Kardynał Dziwisz - Metropolita Krakowski


Organizatorzy

  


 Partnerzy

   

   


 Patroni Medialni

www.krakow.faustyna.pl