TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Jubileusz Miłosierdzia

...ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym.

W jego centrum znajdzie się Boże miłosierdzie. Ojciec Święty uczynił to w bazylice watykańskiej w trakcie nabożeństwa pokutnego.

Homilia Papieża Franciszka wygłoszona z okazji Nabożeństwa Pokutnego