TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Jubileusz Miłosierdzia

W przyszłym roku w ciągu trzech dni krakowskie sanktuaria Miłosierdzia Bożego i św. Jana Pawła II może odwiedzić nawet kilkaset tysięcy młodych z całego świata.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji ogłosiła program Jubileuszu Miłosierdzia, który odbędzie się pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”. Młodzi swój jubileusz będą przeżywali w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016. 

W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej przedstawiono 5 maja 2015 roku program rozpoczynającego się 8 grudnia b.r. Jubileuszu Miłosierdzia. Poniżej przedstawiamy wystąpienie przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, abp Salvatore Fisichelli.

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do kazdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!

„Świętego Jana Pawła II możemy nazwać Papieżem Bożego Miłosierdzia" - powiedział dziś (27 kwietnia 2015 roku) – w pierwszą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II – ks. kard. Stanisław Dziwisz w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w bazylice św. Piotra w Watykanie.