TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

  • W pierwszym dniu Nowego Roku przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicieli Maryi. W Jej matczyne dłonie powierzamy przyszłość naszych rodzin, parafii, Ojczyzny i całego świata. Jest to zarazem 47 Światowy Dzień Pokoju, którego nadal tak bardzo brakuje w wielu krajach, a nade wszystko w ludzkich sercach. Dlatego z ufnością prosimy słowami Psalmu: Bóg miłosierny niech nam błogosławi!
  • Dziś można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie lub śpiew w kościele lub kaplicy hymnu: O Stworzycielu, Duchu przyjdź, w celu uproszenia Bożej pomocy na cały rok.
  • W czwartek (2.I.) św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. Msza święta w intencji wszystkich próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (3.I.) wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus. Msza święta transmitowana z Bazyliki  dla  chorych  przez  TV  Kraków  o  godz.  1700. Z racji I piątku miesiąca Msza święta ku czci NSPJ w kaplicy klasztornej o godz. 1900.
  • W sobotę (4.I.) z racji I soboty miesiąca kolejny Wieczór Jana Pawła II. Msza święta w Bazylice o godz. 1800, zaś modlitewne czuwanie z Papieżem Miłosierdzia od godz. 1900.
  • Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Warto zobaczyć również w dolnej części Bazyliki kaplice: św. Siostry Faustyny, Matki Bożej Siedmiobolesnej, Krzyża Świętego, Communio Sanctorum i św. Andrzeja Apostoła, ciekawe wystawy oraz makietę organów. Jest również dostępna przy Bazylice wieża widokowa.
  • Serdecznie dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym, którzy ochotnym sercem włączają się do nieustannej modlitwy w kaplicy Wieczystej Adoracji, wypraszając Miłosierdzie dla Kościoła i całego świata.
  • Wszystkie sprawy rozpoczętego Nowego Roku polecajmy Miłosiernemu Bogu.  Niech Maryja – Matka Miłosierdzia uprasza dla każdej rodziny oraz wspólnoty łaskę żywej wiary, ufnej nadziei oraz prawdziwej miłości wobec Boga i względem bliźnich. Serdecznie życzymy, by Boża miłość była dla przybywających tu Pielgrzymów źródłem chrześcijańskiej radości i pokoju serca.