TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W wigilię Święta Miłosierdzia – 10 kwietnia 2021 roku – o godz. 20.00 w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach zostanie odprawione nabożeństwo Droga Miłosierdzia. Transmisję przeprowadzi TVP 3 (pasmo ogólnopolskie).

W tym roku będzie odprawiona druga część „Drogi Miłosierdzia” – Krzyż niosący nadzieję. W czasie nabożeństwa wierni przeżyją siedem stacji: Próba uratowania Judasza, Umocnienie i przestroga dla Piotra, Miłosierna współpraca Weroniki i Szymona z Cyreny, Miłosierny dar upomnienia dla płaczących niewiast, Żarliwa modlitwa o miłosierdzie dla oprawców, Miłosierna wymiana darów serca w osobie Maryi i Jana oraz Otwarcie przestrzeni miłosierdzia dla skruszonego Łotra.

Droga Miłosierdzia" to nabożeństwo, które składa się trzech części. Pierwsza z nich to spotkania z Mistrzem w blasku wiary, podczas Jego publicznej działalności, kiedy nie tylko głosi Dobrą nowinę, ale dokonuje cudownych dzieł, objawiając miłość ojca, który uzdrawia swoje dzieci na duszy i na ciele, a nawet wskrzesza umarłych do życia. Drugi etap prowadzi nas szlakiem wielkiego upokorzenia i cierpienia, jakiego doświadcza Jezus. na tym etapie on sam potrzebuje miłosierdzia ze strony ludzi, ale wciąż je nadal objawia pobudzając nie tylko Judasza czy Piotra do refleksji, ale otwierając już bramy raju dla skruszonego łotra. Trzeci etap „Drogi Miłosierdzia” to spotkania z Mistrzem już po zmartwychwstaniu, kiedy wlewa w serca uczniów przebaczającą miłość, pokój oraz nadzieję i umocnionych darami Ducha Świętego oraz władzą odpuszczania grzechów wysyła z orędziem Miłosierdzia do całego świata.

Każde spotkanie na „Drodze Miłosierdzia” rozpoczyna się od fragmentu Ewangelii, by myślą i sercem wejść w myśli i pragnienia Jezusa. Cenną pomocą do odkrycia „przepaści Miłosierdzia” będą fragmenty „Dzienniczka” św. siostry Faustyny oraz encykliki o Bożym Miłosierdziu „Dives in misericordia” św. Jana Pawła II, a także papieskie teksty mówiące o tej wielkiej tajemnicy pochylenia się Boga nad naszą ludzką słabością.