TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

1. „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” /Dz. 299/ - mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny w jednym z objawień. Święto Miłosierdzia jest wydarzeniem, które zawsze gromadziło w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach rzesze wiernych.

2. W związku z pandemią tegoroczne Święto Miłosierdzia będziemy przeżywać zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi zawartymi w § 26 p. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

3. Z powodu aktualnych ograniczeń oraz troski o swoje zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy do łączności duchowej i skorzystania z bogatej oferty transmisji telewizyjnych:
• w sobotę – 10 kwietnia - o godz. 20:00 w TVP 3 (pasmo ogólnopolskie) - nabożeństwo Droga Miłosierdzia z Bazyliki;
• w niedzielę – 11 kwietnia - o godz. 7:00 w TVP1 - Msza święta z Kaplicy Klasztornej;
• w niedzielę – 11 kwietnia - o godz. 10:00 w TVP1 i TVP POLONIA - Msza święta z poświęceniem Dzwonów Nadziei dla Oceanii pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego;
• w niedzielę – 11 kwietnia - o godz. 15:00 w TVP 3 (pasmo ogólnopolskie) – Godzina Miłosierdzia z Bazyliki;
• Msze święte w Niedzielę Miłosierdzia będą odprawiane w Bazylice o godz. 0:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:30, 16:00 oraz 18:00; w Kaplicy Klasztornej o godz. 7:00, 12:00 /w języku angielskim/, 17:00 /w języku hiszpańskim/ i 19:00. O 15:00 w Bazylice - Godzina Miłosierdzia. Wszystkie Msze święte i nabożeństwa z Bazyliki będą transmitowane przez internetowe Radio i Telewizję Miłosierdzie na stronie www.milosierdzie.pl. Msze święte z Kaplicy Klasztornej będą transmitowane na stronie www.faustyna.pl.

4. Przypominamy, że nawet przebywając w naszych domach możemy uzyskać w tym dniu odpust zupełny. W „Dekrecie o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia” z 29 czerwca 2002 r. czytamy: „chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane powyżej, i z zamiarem spełnienia – gdy tylko będzie to możliwe – trzech zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»)”.

5. W związku z tegorocznym Świętem Miłosierdzia podajemy kilka uwag porządkowych:
• Kapłanów pragnących dołączyć do koncelebry zapraszamy 15 minut przed Mszą świętą do zakrystii w dolnej Bazylice. Prosimy o przyniesienie własnych alb.
• Do Bazyliki górnej może wejść ograniczona liczba zaproszonych osób. Do Bazyliki dolnej wstęp będą miały tylko osoby upoważnione oraz niepełnosprawni, którzy chcą skorzystać z sakramentu pokuty.
• Bezpośrednie otoczenie Bazyliki będzie strefą, w której mogą przebywać tylko osoby upoważnione z racji pełnionych funkcji liturgicznych i porządkowych.
• Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Rozporządzenia, o którym mowa w p. 2 będzie można uczestniczyć w Mszach świętych na zewnątrz na Błoniach obok Bazyliki przebywając w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizując nakaz zakrywania ust i nosa.
• Możliwość spowiedzi będzie w konfesjonałach na zewnątrz na terenie zadaszonym przed Bazyliką dolną. Przy każdym konfesjonale będą przygotowane materiały do dezynfekcji. Spowiedź dla niepełnosprawnych będzie w kaplicy niemieckiej w dolnej Bazylice, natomiast w językach obcych – w kaplicy węgierskiej w dolnej Bazylice.
• Parking dla niepełnosprawnych będzie przy ul. Motarskiego.
• Dojście na Błonia obok Bazyliki będzie możliwe od ul. Siostry Faustyny oraz od parkingu na ul. Motarskiego.
• Na bieżąco będą podawane komunikaty o obowiązujących normach sanitarnych i zasadach porządkowych, których należy bezwzględnie przestrzegać.

6. Nie przewiduje się udziału mediów w uroczystości – relacje, homilie i zdjęcia będą na bieżąco umieszczane na stronie www.milosierdzie.pl

7. Przekazywane w tym Komunikacie uwagi wynikają z troski o nasze bezpieczeństwo. Hasłem tegorocznego Święta Miłosierdzia są słowa „Miłosierdzie źródłem nadziei”. Polecając Bożemu Miłosierdziu wszystkich, którzy będą się z nami łączyć, ufamy i mamy nadzieję, że następne uroczystości będziemy mogli przeżywać już bez ograniczeń związanych z pandemią.