TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Bazylika Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dołącza do Nocy Konfesjonałów. Możliwość spowiedzi będzie w świątyni przez całą noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę 2021 roku.

Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej wizyty w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku powiedział: „Modlę się, by ten kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga; miejscem nawrócenia i pokuty; miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej - źródła miłosierdzia: miejscem modlitwy - wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata”. - Odczytujemy te słowa Papieża jako zadanie dla nas. Dlatego w naszej Bazylice każdego dnia trwa spowiedź aż przez jedenaście godzin. Nasze konfesjonały są świadkami wielu nawróceń. Jan Paweł II mówił w swoim przemówieniu 17 sierpnia: „Gorąco wierzę, że ta nowa świątynia pozostanie na zawsze miejscem, w którym ludzie będą stawać przed Bogiem w Duchu i w prawdzie. Będą przychodzić tu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu, kto z pokorą otwiera swe serce na działanie miłosiernej miłości Boga - tej miłości, której grzech nie zdoła przezwyciężyć. Tu w ogniu Bożej miłości ludzkie serca pałać będą pragnieniem nawrócenia, a każdy, kto szuka nadziei, znajdzie ukojenia”. I tak właśnie jest. Tu Pan Jezus hojnie wylewa swoje miłosierdzie – mówi ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, dodając, że Sanktuarium będzie otwarte całą noc. - Będzie tu można zatrzymać się na modlitwę, ale także w konfesjonale na penitentów będzie czekał Miłosierny Jezus w osobie kapłana, który właśnie będzie pełnił dyżur – zapewnia łagiewnicki Rektor.