TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W Wielki Piątek rozpocznie się nowenna przed Świętem Miłosierdzia. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia będzie ona odmawiana przez 9 kolejnych dni podczas modlitwy w Godzinie Miłosierdzia. O odprawianie tej Nowenny prosił św. Faustynę sam Pan Jezus i zapewnił ją: „W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask” (Dz. 796). W modlitwie można uczestniczyć poprzez transmisję internetową na stronach: www.milosierdzie.pl i www.faustyna.pl

O Nowennie mówił Pan Jezus Siostrze Faustynie w sierpniu 1937 roku. Polecił jej odprawianie przed Świętem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku.

„Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz. Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. - I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego. (Dz 1209)

Zgodnie ze wskazówkami Pana Jezusa przekazanymi Siostrze Faustynie w pierwszym dniu nowenny, w Wielki Piątek, modlić się będziemy za „ludzkość całą a szczególnie wszystkich grzeszników”, w drugim – „za dusze kapłańskie i dusze zakonne”, w trzecim, w Niedzielę Zmartwychwstania – „za dusze pobożne i wierne”, w czwartym – „za pogan i tych, którzy jeszcze nie znają Jezusa”, w piątym – „za dusze heretyków i odszczepieńców”, w szóstym – „za dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci”, w siódmym – „za dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie”, w ósmym – „za dusze, które są w więzieniu czyśćcowym”, w ostatnim dniu nowenny – „za dusze oziębłe” /por. Dz. 1210-1229/

- Pan Jezus powiedział św. Siostrze Faustynie, że w Święto Miłosierdzia otwarte są wnętrzności Miłosierdzia i wylewa całe morze łask na dusze, które się zbliżą do Niego. Prosił także o Nowennę, a w niej Sekretarka Bożego Miłosierdzia miała przyprowadzać „różne dusze”. Mówił, że dzięki tej modlitwie wyleje na ludzi wiele łask. Spełniając prośbę Pana Jezusa w Wielki Piątek poprzez Nowennę rozpoczynamy duchowe przygotowanie do Święta Miłosierdzia - mówi ks. Zbigniew Bielas. Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zaprasza do łączności duchowej i uczestnictwo w Nowennie poprzez codzienne transmisje o godz. 15.00 w TVP3 z Kaplicy Klasztornej oraz transmisję internetową z Bazyliki w TV Miłosierdzie na www.milosierdzie.pl

mp