TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Jesteśmy Rycerzami Kolumba. Jest nas ponad 2.000.000 mężczyzn, którzy służą Kościołowi wprowadzając wiarę w czyn.

Członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską. Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego, a także może przystępować do Sakramentów Świętych.

Zostań Rycerzem Kolumba w powstającej Radzie przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia!


Więcej informacji o Rycerzach Kolumba znajdziesz na stronie www.rycerzekolumba.com