TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W sobotę, 12 września 2020 roku, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach przybędą kolejarze z XVIII Ogólnopolską Pielgrzymką, by dziękować Bogu Miłosiernemu za otrzymane dary i polecać sprawy Ojczyzny, polskiej kolei, kolejarzy z rodzinami, rencistów, emerytów i prosić o błogosławieństwo we wszystkich sprawach, które dotyczą całego kolejarskiego środowiska, a także by dać świadectwo jako chrześcijanie w dzisiejszym świecie.

Pielgrzymka przebiegać będzie pod hasłem przeżywanego roku kościelnego: "Wielka tajemnica wiary" i rozpocznie się o godz. 10.45 przy ołtarzu polowym obok Bazyliki.

W tym roku będziemy nawiązywać do naszych wielkich postaci: Jana Pawła II Wielkiego w setną rocznicę urodzin i Prymasa Tysiąclecia Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, przed - mamy nadzieję, bliską Jego beatyfikacją.

W tym duchu wysłuchamy słów wprowadzenia „Nasi wielcy przewodnicy na drogach wolności Ojczyzny i Kościoła”. Rozważania Drogi krzyżowej będziemy przeżywać w oparciu o rozważania Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wydane w formie książkowej: „Św. Jan Paweł II Wielki na drodze Chrystusa".

Główną częścią pielgrzymki jest uroczysta Eucharystia w Sanktuarium o godz. 13:00 z udziałem duszpasterzy kolejarzy pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Pielgrzymka zakończy się po nabożeństwie Godziny Miłosierdzia z Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Organizatorzy, których koordynatorem jest Katolickiego Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich Koło w Krakowie wyrażają nadzieję, że mimo trwającej pandemii koronawirusa, pielgrzymka odbędzie się godnie, z licznym udziałem kolejarzy i rodzin kolejarskich z całej Polski. Przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa na pewno będzie przebiegać bezpiecznie.

Kolejarzy, emerytów, rencistów, wszystkich związanych w jakikolwiek sposób z koleją zapraszają: Krajowy duszpasterz kolejarzy - ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński, Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich z moderatorem stowarzyszenia ks. Ryszardem Marciniakiem oraz całe środowisko kolejarskie Krakowa z duszpasterzem kolejarzy ks. prałatem Grzegorzem Szewczykiem.

Zapraszamy i modlimy się o bogate owoce pielgrzymowania do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach w tym trudnym, ze względu na pandemię i nie tylko, czasie.

w imieniu Organizatorów

Stanisław Nawara - KSKP Koło w Krakowie