TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Drodzy Czciciele Bożego Miłosierdzia!

Tegoroczny Wielki Post to czas naszych narodowych, a nawet światowych rekolekcji. Czasem w sercach rodzi strach i niepewność. Martwimy się o nasze jutro, ale jako ludzie wierzący jesteśmy pełni nadziei. Dwa tygodnie temu przypomniałem w kazaniu, że gdy odbywała się peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii Apostołów Miłosierdzia – św. Faustyny i św. Jana Pawła II towarzyszyły jej słowa „Miłosierdzie źródłem nadziei”. Bo tej nadziei nam potrzeba. Nadziei, która, jak pisał św. Paweł do Rzymian, zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Jesteśmy w trudnym momencie pandemii, a każdy dzień przynosi informacje o nowych zachorowaniach. Aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa, wprowadzono liczne ograniczenia w naszym normalnym funkcjonowaniu, a my do nich się dostosowaliśmy. Tak więc każdego dnia, odprawiamy Msze święte niemal w pustej Bazylice. Proszę Was, nie denerwujcie się gdy przychodzicie i widzicie zamknięte drzwi górnej Bazyliki… Naprawdę robimy to dla Was, bo trudno byłoby potem wypraszać kogoś z wnętrza świątyni. Podjęliśmy taką decyzję, gdyż tylko stąd są możliwe transmisje internetowe, a codziennie korzystają z nich tysiące osób. I dlatego zapraszamy na Msze święte do środka Bazyliki osoby, które zamówiły terminowe intencje Mszy świętych, oczywiście, z wyjątkiem piątkowej Mszy świętej zbiorowej…

Patrzeć trzeba jednak nie oczyma, ale sercem. Mimo że Bazylika prawie pusta to jednak jest nas wielu, bardzo wielu... Każdego dnia - poprzez transmisje internetowe - do Bazyliki "wędruje" ponad dwadzieścia tysięcy Czcicieli Bożego Miłosierdzia i wspólnie modlimy się. Serce rośnie... Dziękujemy Wam za tę Waszą obecność i wsparcie, którego nam udzielacie. Za każdy gest dobroci, za każde dobre słowo, modlitwę mówimy Wam dziś z serca „Bóg zapłać!”. Św. Jan Paweł II napisał w encyklice „Dives in misericordia” takie piękne zdanie: „Miłosierni… dostępują miłosierdzia”.

Nie ustawajmy więc i trwajmy wspólnie na modlitwie. Módlmy się za siebie nawzajem. Odłóżcie spowiedź wielkanocną na czas poświąteczny, służymy i będziemy Wam służyć na miarę naszych możliwości, ale gdy w obecnym czasie będzie się gromadzić zbyt wiele osób, może to być niebezpieczne. Przyjmujcie Komunię duchową – staramy się odmawiać tekst zaproponowany przez papieża Franciszka podczas każdej Mszy świętej. Czas spowiedzi i Komunii wielkanocnej trwa do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do 7 czerwca…

Ufam, że niebawem przyjdzie taki czas, że spotkamy się wszyscy na łagiewnickim wzgórzu. Tymczasem wierząc, że „Bóg Zbawicielem pełnym miłosierdzia”, kończę słowami, które znalazły się w życzeniach do wszystkich naszych Ofiarodawców i Dobroczyńców: „Niech światło Bożego Miłosierdzia rozjaśnia Wasze drogi, abyście wpatrując się w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzali wraz z Siostrą Faustyną, darem Boga dla naszej epoki, modlitwę ufnego zawierzenia i mówili z niezłomną nadzieją: 'Jezu, ufam Tobie'”.

Ks. Zbigniew Bielas, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia