TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, dostosowuje się do nowych zasad bezpieczeństwa, jakie zostały ogłoszone przez władze państwowe i kościelne w dniu 24 marca br. w związku z pandemią koronawirusa. Obowiązują one od 25 marca do 11 kwietnia 2020 roku włącznie.

Informujemy, że

- W związku z wprowadzeniem ograniczenia liczby uczestników Mszy św. i nabożeństw do 5 osób Bazylika górna będzie zamknięta do 11 kwietnia.

Wszystkie Msze św., Godzina Miłosierdzia, a w piątek także nabożeństwo Drogi Krzyżowej, będą transmitowane na stronie www.milosierdzie.pl

W niedzielę w nabożeństwie Gorzkich Żali będzie można uczestniczyć łącząc się poprzez stronę internetową www.faustyna.pl, a na stronie www.milosierdzie.pl zostanie zamieszczone Kazanie Pasyjne.

Osoby, które mają zamówioną intencję, proszone są o podejście przed Mszą świętą do zakrystii (wejście od zewnątrz).

- Bazylika dolna pozostaje otwarta dla wiernych. Tam w Kaplicach Niemieckiej i Węgierskiej w godz. 8.30 – 18.00 odbywać się będzie Sakrament Pokuty.

Kaplica św. Faustyny w ciągu dnia jest udostępniona do modlitwy prywatnej wiernych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa nie może tam przebywać jednocześnie więcej niż pięć osób.

- Kaplica Wieczystej Adoracji czynna jest całą dobę. Osoby przychodzące na adorację prosimy, by zwracały uwagę na to, by nie gromadziło się tam więcej niż 5 osób. Jeśli modlący zauważą, że przed kaplicą czekają kolejne osoby, prosimy o nieprzedłużanie adoracji, a oczekujących o cierpliwość.

Przybywających do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia prosimy o stosowanie się do zaleceń Służb Porządkowych.

Wszystkich Czcicieli Bożego Miłosierdzia prosimy o modlitwę i łączność duchową z łagiewnickim Wieczernikiem poprzez transmisje internetowe. W tym jakże trudnym czasie, trwajmy razem przed obliczem Pana Jezusa Miłosiernego, zawierzając Mu siebie samych, nasze rodziny, naszą Ojczyznę i świat cały Aktem zawierzenia św. Jana Pawła II, który wypowiedział w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku.