TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Każdego dnia o godz. 15:00 – w Godzinie Miłosierdzia - gromadzimy się w Bazylice Bożego Miłosierdzia na wspólnej modlitwie. Możemy w niej uczestniczyć będąc także w naszych domach dzięki transmisji, jaką prowadzi Telewizja Miłosierdzie i Radio Miłosierdzie. Modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia, śpiewamy Suplikację i odmawiamy Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

#mimoDrzwiZamkniętych jednoczmy się na modlitwie i polecajmy Miłosiernemu Panu wszystkie nasze troski i problemy, módlmy się o ustanie pandemii oraz o siły dla wszystkich, którzy walczą z wirusem.

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu