TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w Łagiewnikach św. Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. Od wielu lat na każdej Mszy świętej odprawianej w Bazylice Bożego Miłosierdzia, po Komunii świętej ponawiamy ten akt. W dzisiejszej sytuacji zagrożenia epidemią koronowirusa słowa tej modlitwy brzmią wyjątkowo. Zachęcamy wszystkich do jej odmawiania: wspólnego i prywatnego.

W naszym Sanktuarium w Godzinie Miłosierdzia po Koronce do Miłosierdzia Bożego będziemy również śpiewać Suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…” i również wtedy odmówimy Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu łącząc się z tymi, którzy dzięki transmisji radiowej, telewizyjnej i internetowej modlą się razem z nami.

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu
św. Jan Paweł II, 17 sierpnia 2002 r., Kraków-Łagiewniki

BOŻE, OJCZE MIŁOSIERNY,
KTÓRY OBJAWIŁEŚ SWOJĄ MIŁOŚĆ
W TWOIM SYNU JEZUSIE CHRYSTUSIE,
I WYLAŁEŚ JĄ NA NAS W DUCHU ŚWIĘTYM, POCIESZYCIELU,
TOBIE ZAWIERZAMY DZIŚ LOSY ŚWIATA I KAŻDEGO CZŁOWIEKA.
POCHYL SIĘ NAD NAMI GRZESZNYMI,
ULECZ NASZĄ SŁABOŚĆ,
PRZEZWYCIĘŻ WSZELKIE ZŁO,
POZWÓL WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM ZIEMI
DOŚWIADCZYĆ TWOJEGO MIŁOSIERDZIA,
ABY W TOBIE, TRÓJJEDYNY BOŻE,
ZAWSZE ODNAJDYWALI ŹRÓDŁO NADZIEI.
OJCZE PRZEDWIECZNY,
DLA BOLESNEJ MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA TWEGO SYNA,
MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I CAŁEGO ŚWIATA!

 


Fot. Adam Bujak