TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

- W czasie naszych rozważań zatrzymujemy się nad pouczeniem, które usłyszała św. Siostra Faustyna Kowalska od Matki Bożej 29 listopada 1936 roku. Pouczenie dotyczyło tego jak dobrze przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia. W pierwszym naszym rozważaniu postawiliśmy sobie zadanie pracy nad sobą w dziedzinie cichości i pokory. Drugie nasze spotkanie to adorowanie Pana Jezusa i dokładniejsze wypełnianie swoich obowiązków – przypomina ks. dr Zbigniew Bielas.

W rozważaniu na trzeci tydzień Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach zatrzymuje się nad kolejną radą zapisaną w „Dzienniczku” Apostołki Bożego Miłosierdzia: „Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym sercu, On ci będzie mocą”.

mp