TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W czwartek (5 grudnia 2019 roku) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach rozpoczęły się XIII Ogólnopolskie Adwentowe Dni Skupienia dla Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Hasłem spotkania są słowa „Bliżej Maryi, bliżej rodzin”. Nauki rekolekcyjne głosi o. dr hab. Marian Zawada, przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Krakowie.

Rekolekcje rozpoczęły się w Godzinie Miłosierdzia. Następnie ich uczestnicy wzięli udział we Mszy świętej, której przewodniczył ks. Zbigniew Bielas. Na początku Eucharystii Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia powiedział: - Serdecznie witam w Bazylice Bożego Miłosierdzia, miejscu szczególnym, gdzie 17 lat temu św. Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu, wszystkich uczestników XIII Ogólnopolskich Adwentowych Dni Skupienia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Kapłan przypomniał słowa słowa Patrona Stowarzyszenia - Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w Ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości”. - Te słowa Waszego Patrona który za niespełna pół roku zostanie ogłoszony błogosławionym wybraliście na motto Waszej działalności – przypomniał i dodał: - Niech to zatrzymanie się w biegu codzienności służy refleksji nad tymi ważnymi tematami, a wstawiennictwo Apostołów Miłosierdzia św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II umacnia na drodze realizacji swego powołania.

Homilię wygłosił o. Marian Zawada. Jak podkreślił karmelita, rekolekcje to czas, w którym człowiek pragnie się pozbierać, skupić, odnaleźć Boga. - „Civitas Christiana” - Chrześcijańskie Miasto - ma mieć fundament mocny. Oparty na Chrystusie. Chce żyć w Bożym świecie. Ale widzimy, że dzisiaj świat trzeszczy, wzbiera i uderza. Czasami przyglądamy się z niepokojem tym uderzeniom. Widzimy jak dojrzewa grzech, który staje się coraz bardziej publiczny i domaga się szacunku, domaga się swoich praw publicznego uznania. Widzimy, jak wrogowie Kościoła zwierają szyki. Jak zasmucają nas częste profanacje, ataki na Kościół. Mamy też próby demontażu od wewnątrz. Obnażona została słabość Kościoła. Niepokoją nas trendy „humanistyczne” typu gender – mówił kaznodzieja.

O. Zawada przywołał czasy, kiedy w Polsce rządzili komuniści.- Rozprawili się z własnością człowieka i zabrali mu wszystko. Dzisiaj gender to forma rozprawianie się z człowiekiem, żeby nie wiedział kim jest, skąd pochodzi i jaka jest jego celowość. Człowiek po takiej edukacji nie potrafi już odnaleźć siebie. Żyje w Liquid Society, a więc w tym co jest płynne. Jest w istocie bezdomny.

My również jesteśmy częścią tego kryzysu. Tracimy Boże widzenie świata i czasami gorzkniejemy – zauważył i dodał, że właśnie dlatego potrzeba nam takiego świętego czasu, jak dni skupienia, rekolekcje. - By w świętych miejscach odnaleźć świętość własnego życia. Żeby odnaleźć to, co przynależy do Boga - Boże rozumienie spraw – podkreślił.

Rekolekcjonista życzył zebranym w świątyni, by w tym świętym czasie rekolekcji wyprosili takie łaski, aby potrafili rozradować tym co święte, Bożym światem, tym co jest duchowe i piękne.

XIII Ogólnopolskie Adwentowe Dni Skupienia zakończą się w sobotę. Bierze w nich udział blisko sto osób z całej Polski.

mp