TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Pracownicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w listopadzie wzięli udział w trzech szkoleniach. Dotyczyły one RODO, ochrony dzieci i młodzieży oraz ochrony przeciwpożarowej.

Pierwsze ze szkoleń miało miejsce 6 listopada 2019 roku. Przeprowadził je Jakub Kwaśnik, Inspektor Ochrony Danych Archidiecezji Krakowskiej. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych obejmowało w swym programie m.in.: organizację polityki bezpieczeństwa w podmiocie kościelnym, analizę przepisów prawnych, dotyczących ochrony danych w podmiocie kościelnym, podstawę polityki hasłowej oraz ochrony przed cyberprzestępczością, a także charakterystykę metod cyberprzestępczych.

15 listopada Centrum Ochrony Dziecka działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie przeprowadziło szkolenie „Ochrona dzieci i młodzieży w Domach Pielgrzyma i w Ośrodkach Duszpasterskich z usługami hotelowymi”.

O. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka i p. Ewa Kusz przedstawili uczestnikom szkolenia problemy związane z wykorzystywaniem seksualnym osób małoletnich oraz zaprezentowali sposoby ochrony dzieci i młodzieży przed tym zagrożeniem. Pracownicy Domu Duszpasterskiego i Sanktuarium zostali zapoznani z ogólnymi założeniami kodeksu postępowania w celu ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym w czasie podróży i w turystyce.

Trzecie szkolenie miało miejsce 25 listopada i dotyczyło ochrony przeciwpożarowej. Pracownicy Sanktuarium zostali przeszkoleni w zakresie podstawowych zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. Zapoznali się także z instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy masowej. Na koniec szkolenia jego uczestnicy wzięli udział w zajęciach praktycznych, w czasie których odbezpieczali gaśnice i uczyli się jak je obsługiwać. Szkolenie przeprowadził p. Jerzy Pakuła. Specjalista Ochrony Przeciwpożarowej.

Szkolenia zostały przeprowadzone w trosce o to, aby Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Dom Duszpasterski były miejscami bezpiecznymi dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich pielgrzymów.

Małgorzata Pabis