TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W niedzielę (20 października 2019 roku) gościliśmy w naszym Sanktuarium ks. Tomasza Atłasa. Dyrektor Papieskiego Dzieła Misyjnego zostawił dla czcicieli Bożego Miłosierdzia specjalne przesłanie na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny:

"Niedziela Misyjna, zwłaszcza tegoroczna, przeżywana w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym jest szczególnym wezwaniem. Jako „dłużnicy” Bożego miłosierdzia i jako jego czciciele jesteśmy wezwani, aby inni, żyjący w odmiennych kontekstach kulturowych i geograficznych też spotkali Miłosiernego. Przecież to jest pragnienie samego Pana. To On przez św. Faustynę powiedział, iż chce, aby obraz „Jezu, ufam Tobie” był czczony „najpierw w kaplicy Waszej i na całym świecie”. On też pragnie, abyśmy w Święto Miłosierdzia przebiegali świat cały i „sprowadzali dusze zemdlone do źródeł miłosierdzia”. I wreszcie poleca nam, byśmy odmawiając Koronkę przyzywali Miłosierdzia Bożego i dla nas, ale i dla całego świata. A zatem, czujmy się zaproszeni przez Pana Jezusa, abyśmy Jego miłosierdzie, którego doświadczyliśmy, o którym słyszeliśmy przekazywali braciom (por. 1 J 1,1.3)".

Fot. Ks. Tomasz Atłas - zdjęcie przedstawia mongolskie dzieci