TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W poniedziałek (21 października 2019 roku) rano mieliśmy gościa z Francji - biskupa Chartres Philippe Christory. Zostawił taki wpis w naszej pamiątkowej księdze: "Właśnie tutaj, w tym błogosławionym miejscu, Pan wprowadził nas głębiej w świętą tajemnicę Swego miłosierdzia. Modlimy się za Kościół archidiecezji krakowskiej. Modlitwie naszych polskich braci i sióstr powierzamy ewangelizację, zwłaszcza w naszej diecezji Chartres we Francji. Niech Pan Bóg wszystkich tutaj błogosławi".