TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Mszy świętej o godz. 7, która była transmitowana z Łagiewnik przez TVP1, przewodniczył dziś (20 października 2019 roku) i homilię wygłosił ks. Tomasz Atłas, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Dziś w Kościele rozpoczyna się Tydzień Misyjny, który wpisuje się w ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, przeżywany pod hasłem „Ochrzczeni i posłani”.

Kapłan w homilii przywołał Sanktuarium Maryjne w Gabon, gdzie widział wielką, intensywną modlitwę ludzi. - Pan wzywa i nas, abyśmy się modlili i nie ustawali w wysiłkach. Od nas zależy ewangelizacja świata – powiedział i dodał, że każdy i każda z nas ma stawać się jak Aaron oraz Chur, by przez swoją modlitwę, a także umartwienie dołożyć cegiełkę w dzieło misyjne Kościoła.

Ks. Atłas zacytował słowa Ojca Świętego Franciszka, ustanawiające w Kościele Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, który właśnie przeżywamy:

„Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowiednich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. Obecnie nie potrzeba nam «zwyczajnego administrowania». Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji»”. Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą „«opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata”.

- To zadanie Ojciec Święty powierzył każdemu z nas. Nikt z na nie jest bezużyteczny w dziele ewangelizacji – podkreślił dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Kaznodzieja przypomniał także fragment Listu do Tymoteusza: „Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz”.

Ks. Atłas przywołał osobę zmarłego już misjonarza, który potrafił w samolocie przewieźć nawet tabernakulum, a kończąc homilię podkreślił, że trzeba mieć i nią dzielić się z innymi.

mp