TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W środę (25 września 2019 roku) Sanktuarium Bożego Miłosierdzia gościło ks. abp. Josepha Perumthottama z Indii. W Księdze Pamiątkowej napisał m.in.: „Mój Bóg błogosławi Polsce i temu Kościołowi”. Ks. abp Perumthottama przebywa w Polsce z krótką wizytą. Przed południem w środę odwiedził także obóz w Auschwitz.
 
Ks. abp Perumthottam to indyjski duchowny syromalabarski. W 2002 roku został mianowany biskupem pomocniczym Changanacherry w stanie Kerala, a od 2007 roku jest arcybiskupem Changanacherry.
 
Kościół syromalabarski to jeden z dwóch katolickich Kościołów wschodnich, istniejących w Indiach oraz jeden z dwóch, należących do chaldejskiej, czyli wschodniosyryjskiej tradycji liturgicznej. Jego założycielem był św. Tomasz Apostoł, który na terenie dzisiejszych Indii południowo-zachodnich miał prowadzić działalność misyjną i tam ponieść śmierć męczeńską (przełom I i II wieku). Od końca XVI stulecia część wiernych tego Kościoła utrzymuje łączność ze Stolicą Apostolską i papieżem. W jego skład wchodzą 4 metropolie i 31 eparchie, głównie w stanie Kerala, a także w innych częściach Indii oraz w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Liczbę katolików syromalabarskich ocenia się na ponad 3,6 mln.