TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

15 września 2004 roku w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach miały miejsce święcenia biskupie Księdza Biskupa Jana Zająca, Honorowego Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Księdza Biskupa Józefa Guzdka, Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Msza święta dziękczynna w 15. rocznicę tego wydarzenia będzie odprawiona w najbliższą niedzielę (15 września 2019 roku) o godz. 12:00.

Bp Jan Zając (ur. 20 czerwca 1939 r. Libiążu) w 1957 roku wstąpił do krakowskiego seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Karola Wojtyły w 1963 roku. – Jan Paweł II jest moim ojcem. Prowadził mnie do kapłaństwa, był przy mnie przez wszystkie lata – mówił. Był wikariuszem w kilku parafiach, a także proboszczem u św. Szczepana w Krakowie. Pełnił posługę ojca duchownego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, w 1984 roku został mianowany rektorem. Od 1993 r. pracował jako dyrektor Wydziału Koordynacji Duszpasterstwa krakowskiej kurii. W 2002 roku został kustoszem sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. – Jest ikoną tego świętego miejsca od samego początku, jeszcze na wiele lat przed konsekracją bazyliki, kiedy zaczęły się transmisje Mszy świętych dla chorych – powiedział jego wieloletni współpracownik, ks. prałat Franciszek Ślusarczyk. Bp Jan Zając związał się z sanktuarium w Łagiewnikach, troszcząc się o jego rozwój. Dzięki jego inicjatywom z Krakowa na cały świat rozbrzmiewa prawda o Bożym Miłosierdziu. Posługę kustosza pełnił do 2014 roku. Jego zawołanie biskupie „Wstańcie, chodźmy” jest związane z rozgłaszaniem Miłosierdzia Bożego. – Trzeba wstać i ruszyć z nową energią i zapałem, by wypełniać zadanie głoszenia tego orędzia całemu światu – zaznaczył.

Bp Józef Guzdek (ur. 18 marca 1956 w Wadowicach) w 1975 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, 17 maja 1981 otrzymał z rąk kard. Franciszka Macharskiego święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w kilku parafiach, był prefektem krakowskiego seminarium, a w 2001 roku został mianowany rektorem. Pełnił tę posługę do 2004 roku. Był także dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława BM. 4 grudnia 2010 roku papież mianował bp Józefa Guzdka biskupem polowym Wojska Polskiego. Ingres do katedry polowej w Warszawie odbył się 19 grudnia 2010 roku. Jak wspominał, nominację przyjął z pokorą, ze świadomością ogromnej odpowiedzialności. – Moim priorytetem jest duszpasterstwo, a mundurem – sutanna – mówił w jednym z wywiadów. Wielokrotnie wskazywał jakie są zadania kapelanów wojskowych i jakie spoczywają na nich obowiązki: – Każdy kapłan najpierw sam musi być człowiekiem głębokiej wiary, by potem mógł innym głosić Ewangelię. Specyfiką posługi duszpasterzy wojskowych jest troska o żołnierza, który często doświadcza rozterek i stawia sobie wiele pytań natury moralnej i egzystencjalnej, zmaga się ze słabością i grzechem, doświadcza wielu psychicznych zranień – mówił. Zawołanie biskupie: „Tobie, Panie, zaufałem” wskazuje na ogromną ufność pokładaną w Bogu. – Mam niezmierne zaufanie do Pana Boga. Wierzę, że jeśli daje mi takie zadania, to nie zostawi mnie bez pomocy, bez łaski, bez wsparcia, gdyż Miłość nigdy nie pozostawia człowieka samego – mówił.

mp, www.diecezja.pl