TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

• Wraz z Rodzinami naszej Archidiecezji, które pielgrzymują do Kalwarii Zebrzydowskiej, chcemy przeżywać radość z faktu, że Oblubieniec jest z nami i w świetle Chrystusowej Ewangelii kształtować nasze codzienne życie. Czynimy to z Najświętszą Maryją Panną, której Narodzenie dziś wspominamy.

• W poniedziałek (09.09) - wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy.

• W czwartek (12.09) - wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. Msza święta w intencji próśb i podziękowań do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Klasztornej o godz. 17:00.

• W piątek (13.09) - wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. Godzina Miłosierdzia oraz Msza święta w intencji ofiarodawców i dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz wszystkich osób polecających się Bożemu Miłosierdziu w Bazylice o godz. 15:20. Msza święta dla chorych transmitowana z Kaplicy Klasztornej przez TVP KRAKÓW o godz. 17:00. Z racji II piątku miesiąca Msza święta dla rodziców przeżywających żałobę po śmierci dziecka w Bazylice o godz. 18:00.

• 13 i 14 września br. przypada 84. rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Pan Jezus podyktował Siostrze Faustynie w Wilnie w 1935 roku. Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z 2002 roku za pobożne odmówienie Koronki w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. można uzyskać odpust zupełny.

• W sobotę (14.09) – święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu odbędzie się w naszym Sanktuarium XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy. Rozpocznie ją o godz. 10:00 – Droga Miłosierdzia „Krzyż niosący nadzieję”. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Janusza Mastalskiego w Bazylice o godz. 12:00.
W związku z Pielgrzymką Kolejarzy Msza św. o godz. 10:30 będzie w kaplicy św. S. Faustyny.

W łączności z uczestnikami spotkania modlitewnego „Polska pod krzyżem” o godz. 14:30 zostanie odprawiona w Bazylice Droga Krzyżowa, o 15:00 – Godzina Miłosierdzia połączona z adoracją krzyża. W czasie Mszy świętej po Godzinie Miłosierdzia sprawowanej w intencji szacunku dla ludzkiego życia będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji.

O godz. 17:00 w Kaplicy Klasztornej Msza święta w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR.

• 15 września 2004 r. w naszej Bazylice miały miejsce święcenia biskupie Księdza Biskupa Jana Zająca, Honorowego Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Księdza Biskupa Józefa Guzdka, Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Msza święta dziękczynna w 15. rocznicę tego wydarzenia będzie odprawiona w przyszłą niedzielę o godz. 12:00.

• Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przez modlitwę oraz składane ofiary wspierają rozbudowę naszego Sanktuarium. Balsam Miłosierdzia można nabyć w zakrystii, Wodę z Łagiewnik – przy wyjściu głównym z Bazyliki. W Domu Duszpasterskim znajduje się kawiarnia i restauracja, gdzie można się posilić na czas dalszego pielgrzymowania.

• Przypominamy, że główne wejście do Kaplicy Klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny jest zamknięte ze względu na przebudowę schodów i montaż windy dla osób niepełnosprawnych. W czasie tych prac udostępnione jest wejście pod wieżą, czyli od strony placu klasztornego i kaplicy Męki Pańskiej.

• Niech Boże błogosławieństwo i opieka Matki Najświętszej umacnia nas na drogach wiary i wzajemnej miłości.

 


KOMUNIKAT METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

Umiłowani Archidiecezjanie!

14 września br., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie pod Włocławkiem – czyli w tym miejscu, gdzie 7 czerwca 1991 roku Jan Paweł II sprawował Mszę świętą dla tysięcy pielgrzymów – odbędzie się spotkanie ewangelizacyjne „Polska pod krzyżem”.

Organizatorem tego spotkania modlitewnego – obok katolików świeckich, od których wyszła inicjatywa i pomysł – jest także diecezja włocławska. Podczas wielogodzinnej modlitwy zebrani będą prosić Pana Boga o potrzebne łaski dla swoich rodzin, bliskich, sąsiadów, nieznajomych oraz dla naszej Ojczyzny.

W programie modlitewnym zaplanowano m.in. konferencje duchowe, świadectwa oraz Mszę świętą pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa.

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie, umiłowani Bracia Kapłani!

Z oczywistych względów tylko nieliczni z Waszych parafii pojadą do Włocławka, by wziąć udział w tej wielkiej modlitwie. Dlatego proszę Was, dołóżcie wszelkich starań, aby w tegoroczne święto Podwyższenia Krzyża Świętego w każdej parafii Archidiecezji Krakowskiej zostało zorganizowane czuwanie modlitewne, w którego planie znajdzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej lub adoracja krzyża (taka, jak w Wielki Piątek) oraz Msza święta z adoracją Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wszystko to uczyńcie w duchu miłości do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który odkupił nas przez dobrowolną mękę na krzyżu. Nam, chrześcijanom, znak krzyża przypomina o Jego nieskończonej miłości do każdego człowieka. Jednakże krzyż wskazuje również na to, że ta Nieskończona Miłość jest ciągle blisko nas. Jezus zmartwychwstały, który umarł na krzyżu z miłości do nas, jest obecny w naszych świątyniach w Eucharystii – z całym swoim bóstwem i majestatem, prawdziwie i rzeczywiście. Nie możemy być obojętni na taką Miłość. Tylko zbliżenie się do Niej da każdemu z nas siłę i pokój ducha.

Dziś, gdy tyle sił duchowego zła uderza w Kościół i w ludzi wierzących, dajmy się zaprowadzić Maryi pod krzyż Chrystusa. Ona stamtąd poprowadzi nas do naszych świątyń, gdzie Jej Syn, a nasz Pan i Bóg cierpliwie na nas czeka.

Z pasterskim błogosławieństwem
+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski